article banner

Ühinguõigus ja tehingute nõustamine

Pakume välja pädevad juriidilised lahendused ja nõustame tehingute tegemisel

Grant Thornton Balticu õigusnõustajad on kogenud spetsialistid juriidiliste lahenduste väljatöötamisel ja tehingute nõustamisel, mille eesmärk on ettevõtte omanike strateegiliste huvide elluviimine. Pakume kvaliteetset nõustamisteenust kõikides õigus-, maksu- ja finantsalastes küsimustes, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise või organisatsioonilise struktuuri paremaks juhtimiseks, optimeerimiseks või ümberkujundamiseks.

Me tegeleme kõigi ühinguõigusega reguleeritud tehingute ja toimingutega:

  • äriühingute asutamine
  • omandamistehingud
  • ühinemised ja jagunemised
  • likvideerimine
  • pankrotimenetlus
  • saneerimine
  • osa- või aktsiakapitali muudatused.

Aitame korras hoida äriühingu sisemist dokumentatsiooni, jälgime tegevuste kooskõla seaduse nõuetega, anname nõu, kuidas ja missuguste vahenditega reguleerida horisontaalseid ja vertikaalseid õigussuhteid ettevõttes ning tagame tehingute sujuva ja eesmärgipärase kulgemise.

Seisame usaldusväärse partnerina Teie huvide eest kõikides tehingu etappides alates läbirääkimistest kuni jõustamistoiminguteni.

Me teeme vajadusel õigus-maksu- ja finantsauditithindame tehingu objekti õiglast väärtustleiame sobiliku finantseerimisskeemi, hoolitseme asjaajamise eest ning vormistame kõik kokkulepped, et tulemus vastaks igati kliendi ootustele.

Saatke oma päring

Case study

United Motors hakkab Peugeot’ ja Hyundaid müüma

Lugege lähemalt