Värbamisteenuseid kasutades muudate oma personaliotsingud süsteemselt juhitud protsessiks, mida iseloomustavad selgelt sõnastatud ja mõõdetavad eesmärgid, ettevõtte tegevusalale kohandatud värbamisstrateegia ja selle elluviimine ning kandidaadi positiivne värbamiskogemus.

Ühtlasi aitame luua esimese olulise eelduse Teie ettevõtte läbimõeldud talendijuhtimisprogrammi edasiseks arendamiseks.

Meie eesmärk on ettevõtte ametikohtade täitmine ettevõtte väärtusruumi jagavate, kompetentsete ja pühendunud töötajatega, kes oma tegevusega aitavad ellu viia ettevõtte strateegilisi eesmärke.

Võtke meiega ühendust!

Personaliotsingu täislahendus

Miks on vajalik?

Sobivate inimeste leidmine on iga ettevõtte võtmeküsimus. Viime läbi personaliotsingu vastavalt ettevõtte eesmärkidele, alates eesmärke toetava värbamistulemuse sõnastamisest ja värbamiskampaania ettevalmistamisest lõpetades valitud töötaja eduka sisseelamiseni.

Kellele on mõeldud?

Personaliotsingu täislahendus sobib ettevõttele, kel pole aega, oskust või soovi värbamisprotsessiga tegelemiseks, vaid kes eelistab professionaalset personaliotsingu teenust ning kompetentset, kogemustega ja toetavat partnerit.

Saavutatav tulemus:

Sobiva töötaja leidmine ettevõttesse.

Sihtotsing

Miks on vajalik?

Konkurentsitihedas ärikeskkonnas on kogenud spetsialistid ja ettevõtete võtmetöötajad sageli hästi motiveeritud ning pole seetõttu huvitatud avalikel konkurssidel kandideerimisest.

Selliste talentide mobiliseerimiseks ja motiveerimiseks tuleb teha sihitud jõupingutusi. Samuti tuleb äratada nende huvi kandideerimise vastu, tutvustades sihtotsingu kliendiks oleva ettevõtte tugevusi, töökeskkonda ning isikliku arengu ja karjääri võimalusi selles ettevõttes.

Kellele on mõeldud?

Sihtotsing sobib keerulistele ametikohtadele värbamisel, mida ei õnnestu avaliku konkurssiga täita, kuhu inimesed ise ei kipu kandideerima või kui on vaja värvata mitteavalikult.

Saavutatav tulemus:

Ametikoha värbamisprofiilile vastavate kvalifitseeritud, ametikohast huvitatud ja ettevõttesse tööleasumiseks valmisolekut üles näitavate kandidaatide leidmine ja sobiva töötaja palkamine ettevõttesse.

Olulised eeltingimused:

Ettevõte on valmis pakkuma palgavahemikku, mis vastab töö keerukusele ja tööjõuturul väljakujunenud palgatasemele.

Eelvalik

Miks on vajalik?

Värbamiskonkursi läbiviimine on ajamahukas tegevus.

Iga värbamisprotsessi kõige kallim osa on juhtide aeg, mis värbamisse  panustatakse. Otsinguprofiili koostamine, töökuulutuse avaldamine erinevates värbamiskanalites, arvukate kandidaatide esmase sobivuse hindamine ja kandidaatidega suhtlemine on tegevused, millele kulub märkimisväärne hulk töötunde.

Juhtide vabastamiseks neist tehnilistest tegevustest soovitame kasutada eelvaliku teenust, mis aitab kokku hoida juhtide väärtuslikku aega, mille nad saavad pühendada oma põhitegevusele.

Kellele on mõeldud?

Eelvalik sobib neile värbavatele juhtidele, kes soovivad värbamisprotsessi tehnilisele haldamisele oma aega mitte kulutada, küll aga eelistavad eelvalitud kandidaatide intervjueerimisega ise tegeleda.

Saavutatav tulemus:

Värbamiskonkursi tehniline läbiviimine ja kandideerijate hulgast intervjueerimiseks sobilike kandidaatide välja sõelumine.

Olulised eeltingimused:

Juht on veendunud, et töökuulutusele vastab piisav arv sobivaid kandidaate.

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.