Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis annab olulist infot juhtimisalaste otsuste tegemiseks ja see on tihti tähtis ka koostööpartneri valikul. Seega on kvaliteetselt koostatud majandusaasta aruanne iga ettevõtte jaoks oluline.

Meie koostatud majandusaasta aruanded läbivad alati kvaliteedikontrolli, seega saate kindel olla, et Teie ettevõtte aruanne on pädevalt koostatud. Saame abiks olla ka erinevate juhtimisaruannete välja töötamisel ja koostamisel ning erinevate kohustuslike aruannete esitamisel.

  • koostame ja esitame aastaaruanded (sh konsolideeritud aastaaruanne)
  • koostame kliendi juhiste põhjal kontserni ja juhtkonna aruanded
  • koostame ja esitame kohalikud statistika, Intrastati, keskpanga jm aruanded
  • koostame ja esitame muud aruanded (nt pakendamise, tolli jne)

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

Kristiina Püttsepp-350x350px.pngLuisa Tõlkebürool on Grant Thornton Balticuga väga pikk ja plusse pakkunud koostöö. Luisa Tõlkebüroo jaoks on oluline kvaliteet ja kompetentsus nii meie põhitegevusalal, tõlkimises kui ka tugiteenuste puhul. Koostöö Grant Thornton Balticuga on aidanud meil optimeerida oma sisemist tööd nii, et töö kvaliteet ja vajalikud finantsteadmised on alati tagatud.

Kristiina Püttsepp, Luisa Tõlkebüroo juhatuse liige