Majandusaasta aruanne on ettevõtte visiitkaart ja avalik dokument, mis näitab ettevõtte usaldusväärsust. Majandusaasta aruanne annab olulist infot juhtimisalaste otsuste tegemiseks ja see on tihti tähtis ka koostööpartneri valikul. Seega on kvaliteetselt koostatud majandusaasta aruanne iga ettevõtte jaoks oluline.

Meie koostatud majandusaasta aruanded läbivad alati kvaliteedikontrolli, seega saate kindel olla, et Teie ettevõtte aruanne on pädevalt koostatud. Saame abiks olla ka erinevate juhtimisaruannete välja töötamisel ja koostamisel ning erinevate kohustuslike aruannete esitamisel.

  • koostame ja esitame aastaaruanded (sh konsolideeritud aastaaruanne)
  • koostame kliendi juhiste põhjal kontserni ja juhtkonna aruanded
  • koostame ja esitame kohalikud statistika, Intrastati, keskpanga jm aruanded
  • koostame ja esitame muud aruanded (nt pakendamise, tolli jne)

Saatke oma päring

Artikkel Majandusaasta aruande koostamise meelespea Lugege lähemalt