Personaliaudit kaardistab ettevõtte personalijuhtimise protsesside olukorra ja annab ülevaate, kuidas hinnata organisatsiooni n-ö tervist personalijuhtimise seisukohast.

Juhi jaoks on kindlasti oluline hinnata, kas personalitöö tegevused on

  • kooskõlas seadustega
  • kohased parimate praktikatega.

Personaliauditit saab teha kas dokumentatsiooni auditina või ka personalijuhtimise protsesside terviklikuma hindamisena. Vastavalt personaliauditi ulatusele võib protsess sisaldada dokumentatsiooniga tutvumist, kuid ka vestluseid juhtide ja töötajatega või ka kirjalikku uuringut nii juhtide kui ka töötajate hulgas.

Auditi tulemusena valmib kokkuvõte juhtidele ja vajadusel ka töötajatele, samuti ettepanekud edasisteks personalijuhtimise arendustegevusteks.

Tulemused annavad hea ülevaate praegusest olukorrast ja võimaluse otsustamaks, kas olla olemasoleva olukorra ja tulemusega rahul. Kui tulemus ei rahulda ettevõtte vajadusi, siis on see sobiv põhjus muudatuste algatamiseks ja uute eesmärkide seadmiseks.

Ühtlasi on personaliaudit hea algus personalijuhtimise tegevusplaani koostamiseks ja edasiseks elluviimiseks.

Võtke meiega ühendust!

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside loomine ja juhtimine ning inimeste värbamine, koolitamine, toetamine ja innustamine. Airi iseloomustamiseks saab öelda, et tal on suurepärane võime märgata lahendust vajavaid olukordi ja tuge vajavaid inimesi. Airit ei rahulda pealiskaudsed lahendused või vastused ja keerulistes olukordades läheb ta alati sügavuti. Airit iseloomustab ka pidev arengule orienteeritus ja teiste innustamine elukestvaks õppimiseks.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.