Personaliaudit kaardistab ettevõtte personalijuhtimise protsesside olukorra ja annab ülevaate, kuidas hinnata organisatsiooni n-ö tervist personalijuhtimise seisukohast.

Juhi jaoks on kindlasti oluline hinnata, kas personalitöö tegevused on

  • kooskõlas seadustega
  • kohased parimate praktikatega.

Personaliauditit saab teha kas dokumentatsiooni auditina või ka personalijuhtimise protsesside terviklikuma hindamisena. Vastavalt personaliauditi ulatusele võib protsess sisaldada dokumentatsiooniga tutvumist, kuid ka vestluseid juhtide ja töötajatega või ka kirjalikku uuringut nii juhtide kui ka töötajate hulgas.

Auditi tulemusena valmib kokkuvõte juhtidele ja vajadusel ka töötajatele, samuti ettepanekud edasisteks personalijuhtimise arendustegevusteks.

Tulemused annavad hea ülevaate praegusest olukorrast ja võimaluse otsustamaks, kas olla olemasoleva olukorra ja tulemusega rahul. Kui tulemus ei rahulda ettevõtte vajadusi, siis on see sobiv põhjus muudatuste algatamiseks ja uute eesmärkide seadmiseks.

Ühtlasi on personaliaudit hea algus personalijuhtimise tegevusplaani koostamiseks ja edasiseks elluviimiseks.

Võtke meiega ühendust!

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot