Peaaegu iga tippjuht on kokku puutunud mõne läbikukkunud IT-arendusprojektiga.

Keskmiselt ebaõnnestub iga neljas projekt ning iga teine vajab lisamuudatusi, et sellest päriselt kasu oleks. Takerdumise põhjustena on sageli nimetatud puudulikku ökosüsteemi, liigset keskendumist tähtaegadele ja kõige olulisemana ebapädevat projektijuhtimist.

Seepärast on arukas võtta oma digilahenduste innovatsiooni juhtima professionaalne meeskond, kes mõistab süvitsi nii Teie ettevõtte strateegilisi eesmärke kui ka tehnoloogilisi vajadusi ja võimalusi.

Meie teenus „Tark tellija hõlmab endas järgmisi etappe:

Checklist_grant Thornton_120x120.png

Hindame Teie ettevõtte digiküpsust, analüüsides kasutusel olevaid protsesse ja tehnoloogiaid

artificial_intelligence_purple 120x120.png

Loome koostöös ettevõtte juhtkonnaga uue võtmemõõdikutega digistrateegia ja tehnoloogia teekaardi

computer_programming_purple_120x120.png

Aitame Teil digistrateegiat juurutada: valime välja parimad alltöövõtjad ning juhime aktiivselt teie innovatsiooniprojekte

graph_increasing_purple_120x120.png

Jälgime ja mõõdame innovatsiooniprojektide kulgu ning hoiame Teid arenguga kursis

check_mark_purple_120x120.png

Hindame digistrateegia edukust ning aitame luua uue digistrateegia järgmiseks innovatsioonitsükliks

Aeg olla tark tellija!