article banner

Teenus „Tark tellija“

Peaaegu iga tippjuht on kokku puutunud mõne läbikukkunud IT-arendusprojektiga.

Keskmiselt ebaõnnestub iga neljas projekt ning iga teine vajab lisamuudatusi, et sellest päriselt kasu oleks. Takerdumise põhjustena on sageli nimetatud puudulikku ökosüsteemi, liigset keskendumist tähtaegadele ja kõige olulisemana ebapädevat projektijuhtimist.

Seepärast on arukas võtta oma digilahenduste innovatsiooni juhtima professionaalne meeskond, kes mõistab süvitsi nii Teie ettevõtte strateegilisi eesmärke kui ka tehnoloogilisi vajadusi ja võimalusi.

 

Meie teenus „Tark tellija hõlmab endas järgmisi etappe:

 

Kas Teie olete kokku puutunud mõne läbikukkunud IT-arendusprojektiga? Aeg olla tark tellija.

Tulge tasuta digikonsultatsioonile
list item with text on the right

Hindame Teie ettevõtte digiküpsust, analüüsides kasutusel olevaid protsesse ja tehnoloogiaid

list item with text on the right

Loome koostöös ettevõtte juhtkonnaga uue võtmemõõdikutega digistrateegia ja tehnoloogia teekaardi

list item with text on the right

Aitame Teil digistrateegiat juurutada: valime välja parimad alltöövõtjad ning juhime aktiivselt teie innovatsiooniprojekte

list item with text on the right

Jälgime ja mõõdame innovatsiooniprojektide kulgu ning hoiame Teid arenguga kursis

list item with text on the right

Hindame digistrateegia edukust ning aitame luua uue digistrateegia järgmiseks innovatsioonitsükliks