Grant Thornton Balticu nõustajad on juba rohkem kui 25 aastat olnud usaldusväärsed koostööpartnerid paljudele ettevõtjatele, kelle edulugu on tunnustuseks ka meie teadmistele ja töövõtetele. Lahendades klientide õigusküsimusi, on meie eesmärk kaasa aidata nende majanduslikule edule ja kasvule.

Grant Thornton Baltic pakub ettevõtjatele igakülgset juriidilist tuge: meie põhivaldkonnad on äriõigus, maksuõigus, tööõigus, ühinemised ja omandamised, ümberstruktureerimised, tehingute nõustamine ning õigusauditid. Meie spetsialistidel on põhjalik kogemus keeruliste lepinguliste suhete reguleerimisel, riigihanke- ja konkurentsiõiguse küsimuste lahendamisel ning avaliku halduse õiguslike aspektide nõustamisel.

Me pakume ärilahenduste väljatöötamisel ja projektide elluviimisel kliendile terviklikku teenust, mis hõlmab nii juriidilist kui ka maksu- ja finantsalast nõustamist. Toetudes Grant Thorntoni rahvusvahelisele võrgustikule, teenindame nii kohalikul turul tegutsevaid äriühinguid kui ka neid ettevõtjaid, kelle ärihuvid on suunatud regionaalsetele või rahvusvahelistele turgudele. 

KLIENT KIIDAB

2021-Hugo Oslula-Grant Thornton Baltic-350x350.pngMeie koostöö Grant Thornton Balticuga on kestnud üle paarikümne aasta. Tean, et saan nende peale kindel olla ka keerulisemate teemade lahendamisel. Hea näide on Mootor Grupile kuulunud Milrem LCM OÜ enamusosaluse müügitehingu ettevalmistamine ja läbiviimine. Meeskonnatöö oli kiire ja ladus ning mitmed keerulised olukorrad said sujuva lahenduse. Hindan Grant Thornton Balticu nõustajate töökust, täpsust ja detailidesse süvenemise võimet ning julgen neid kindlasti soovitada.

Hugo Osula, Mootor Grupi juhatuse esimees

Õigusnõustamine

Äritegevuse juriidiline nõustamine

Pakume tuge nii alustavale kui laienevale ettevõttele, hoolitsedes selle eest, et kõik juriidilised sammud oleksid detailideni läbi mõeldud.

Fintech nõustamine

Meie juristid nõustavad makseasutusi, virtuaalvääringu teenuste pakkujaid ja finantseerimisasutusi.

Ühinguõigus ja tehingute nõustamine

Nõustame õigus-, maksu- ja finantsküsimustes, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise või organisatsioonilise struktuuri paremaks juhtimiseks.

Juriidiline due diligence

Analüüsime põhjalikult ühendatava või omandatava äriühingu sisedokumente, õigussuhteid ning äritegevuse nõuetelevastavust.

Lepinguõigus

Koostame lepingud, mis vastavad majanduslikult ja õiguslikult Teie ettevõtte parimatele ärihuvidele.

Tööõigus

Nõustame kõigis tööõiguse küsimustes, aitame töölepingute ettevalmistamisel, muutmisel või lõpetamisel, ametijuhendite ja sisekordade väljatöötamisel.

Saneerimine

Meie ekspertidel on kogemus saneerimisnõustajatena, aitame ettevõtjatel saneerimist läbi viia.

Majasisese juristi teenus

Teenus on mõeldud ettevõtjatele, kes otsivad usaldusväärset koostööpartnerit ettevõtte igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks.

Kontaktisiku teenus

Pakume välisriigis asuva juhatusega Eesti äriühingutele kontaktisiku teenust.

Koolitused

Korraldame nii avalikke kui ka kliendi tellitud koolitusi aktuaalsetel õigus- ja maksuteemadel.

Meil on hea meel, et järgmised kliendid usaldavad meie nõustamisteenuseid:

Tellige meie uudiskiri

Selleks et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigel ajal infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest maksu-, õigus- ja muudes äritegevuses olulistes valdkondades, tellige meie uudiskiri.