Grant Thornton Balticu nõustajad on juba rohkem kui 25 aastat olnud usaldusväärsed koostööpartnerid paljudele ettevõtjatele, kelle edulugu on tunnustuseks ka meie teadmistele ja töövõtetele. Lahendades klientide õigusküsimusi, on meie eesmärk kaasa aidata nende majanduslikule edule ja kasvule.

Grant Thornton Baltic pakub ettevõtjatele igakülgset juriidilist tuge: meie põhivaldkonnad on äriõigus, maksuõigus, tööõigus, ühinemised ja omandamised, ümberstruktureerimised, tehingute nõustamine ning õigusauditid. Meie spetsialistidel on põhjalik kogemus keeruliste lepinguliste suhete reguleerimisel, riigihanke- ja konkurentsiõiguse küsimuste lahendamisel ning avaliku halduse õiguslike aspektide nõustamisel.

Me pakume ärilahenduste väljatöötamisel ja projektide elluviimisel kliendile terviklikku teenust, mis hõlmab nii juriidilist kui ka maksu- ja finantsalast nõustamist. Toetudes Grant Thorntoni rahvusvahelisele võrgustikule, teenindame nii kohalikul turul tegutsevaid äriühinguid kui ka neid ettevõtjaid, kelle ärihuvid on suunatud regionaalsetele või rahvusvahelistele turgudele. 

KLIENT KIIDAB

2021-Hugo Oslula-Grant Thornton Baltic-350x350.pngMeie koostöö Grant Thornton Balticuga on kestnud üle paarikümne aasta. Tean, et saan nende peale kindel olla ka keerulisemate teemade lahendamisel. Hea näide on Mootor Grupile kuulunud Milrem LCM OÜ enamusosaluse müügitehingu ettevalmistamine ja läbiviimine. Meeskonnatöö oli kiire ja ladus ning mitmed keerulised olukorrad said sujuva lahenduse. Hindan Grant Thornton Balticu nõustajate töökust, täpsust ja detailidesse süvenemise võimet ning julgen neid kindlasti soovitada.

Hugo Osula, Mootor Grupi juhatuse esimees

Õigusnõustamine

Äritegevuse juriidiline nõustamine

Pakume igakülgset juriidilist tuge nii alustavale kui laienevale ettevõttele, hoolitsedes selle eest, et kõik juriidilised sammud oleksid detailideni läbi mõeldud ning vastaksid ka targa maksuplaneerimise ja finantsjuhtimise põhimõtetele.

Fintech nõustamine

Kiiresti muutuv maailm ja arenev tehnoloogia soodustavad uute ärimudelite arengut nagu makseasutusena, virtuaalvääringu teenuste pakkujana ja finantseerimisasutusena tegutsemine. Grant Thornton Baltic pakub nendele ettevõtetele tuge ja nõustamist.

Ühinguõigus ja tehingute nõustamine

Pakume kvaliteetset nõustamisteenust kõikides õigus-, maksu- ja finantsalastes küsimustes, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise või organisatsioonilise struktuuri paremaks juhtimiseks, optimeerimiseks või ümberkujundamiseks.

Juriidiline due diligence

Grant Thornton Balticu nõustajatel on märkimisväärne kogemus nii juriidilise kui ka maksu- ja finantsalase due diligence’i läbiviimisel, analüüsides põhjalikult ühendatava või omandatava äriühingu sisedokumentatsiooni, õigussuhteid ning äritegevuse vastavust regulatsioonidele ja nõuetele.

Lepinguõigus

Grant Thornton Balticu õigus-, maksu- ja finantsosakonna spetsialistid koostavad lepingud, mis vastavad majanduslikult ja õiguslikult kliendi parimatele ärihuvidele.

Tööõigus

Grant Thornton Baltic osutab nõustamisteenuseid kõikides tööõiguse küsimustes: me aitame kliente töölepingute ettevalmistamisel, muutmisel või lõpetamisel, samuti ametijuhendite ja sisekorraeeskirjade väljatöötamisel.

Saneerimine

Grant Thornton Balticu nõustajad aitavad ettevõtjatel saneerimist läbi viia ning omavad kogemusi saneerimisnõustajatena ja ekspertidena.

Majasisese juristi teenus

Grant Thornton Balticu majasisese juristi teenus on mõeldud ettevõtjatele, kes otsivad usaldusväärset koostööpartnerit ettevõtte igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks.

Kontaktisiku teenus

Grant Thornton Baltic pakub välisriigis asuva juhatusega Eesti äriühingutele kontaktisiku teenust.

Koolitused

Korraldame nii avalikke kui ka kliendi tellitud erikoolitusi aktuaalsetel õigus- ja maksuteemadel.

Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht
Kristel tuli Grant Thornton Balticusse õigusnõustajana tööle 2008. aastal. Peagi sai temast juhtiv õigusnõustaja ja alates 2021. aastast juhib Kristel kogu õigusnõustamise valdkonda. Alates juulist 2022 on Kristel Tiits Grant Thornton Balticu partner. Kristeli põhivaldkond on töö- ja ühinguõigus. Ta on kursis tööõiguse kõige peenemate nüanssidega, alates töövaidluste lahendamisest ja lõpetades isikuandmete kaitsega ning ta oskab nõu anda nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka mikroettevõtetele. Ühinguõiguse valdkonnas tegeleb ta ettevõtete restruktureerimise ja omandamiste nõustamisega.
Avage Kristel Tiitsi CV
Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht
Kristel Tiits

Tellige meie uudiskiri

Selleks et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigel ajal infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest maksu-, õigus- ja muudes äritegevuses olulistes valdkondades, tellige meie uudiskiri.