Personaliuuringute läbiviimiseks on tänapäeval hõlpsasti kasutatavaid tehnilisi lahendusi, kuid uuringu tulemuste selgus sõltub siiski küsimuste kvaliteedist ja läbimõeldud eesmärgist.

Kogutud andmeid tuleb analüüsida ning seejärel teha analüüsi põhjal kokkuvõte ja järeldused. Alles seejärel on võimalik uuringu tulemuste alusel teha sisulisi kvaliteetseid otsuseid.

Uuringuid tehes tuleb läbi mõelda ajakava, samuti uuringu eesmärk ja protsess, et uuring oleks kõikidele töötajatele mugav täita ning piisava aja jooksul vastamiseks kättesaadav.

Küsimused peavad olema selgelt ja üheselt mõistetavad ning uuringu eesmärk ja sellega seonduv töötajatele kenasti selgitatud.

Töötajad tahavad kindlasti teada, mis on uuringu eesmärk, kas uuringule vastamine on anonüümne, kuidas tulemustega toimetatakse ja millisel viisil saadud infot kasutatakse.

Pärast uuringut saame korraldada tagasiside andmist ning pakkuda tuge edasise tegevusplaani koostamisel ja elluviimisel.

  • Organisatsioonikultuuri hindamine.
  • Töötajate rahulolu- ja pühendumuse uuringud.
  • 360 kraadi tagasiside juhtidele.

Võtke meiega ühendust!

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot