Personaliuuringute läbiviimiseks on tänapäeval hõlpsasti kasutatavaid tehnilisi lahendusi, kuid uuringu tulemuste selgus sõltub siiski küsimuste kvaliteedist ja läbimõeldud eesmärgist.

Kogutud andmeid tuleb analüüsida ning seejärel teha analüüsi põhjal kokkuvõte ja järeldused. Alles seejärel on võimalik uuringu tulemuste alusel teha sisulisi kvaliteetseid otsuseid.

Uuringuid tehes tuleb läbi mõelda ajakava, samuti uuringu eesmärk ja protsess, et uuring oleks kõikidele töötajatele mugav täita ning piisava aja jooksul vastamiseks kättesaadav.

Küsimused peavad olema selgelt ja üheselt mõistetavad ning uuringu eesmärk ja sellega seonduv töötajatele kenasti selgitatud.

Töötajad tahavad kindlasti teada, mis on uuringu eesmärk, kas uuringule vastamine on anonüümne, kuidas tulemustega toimetatakse ja millisel viisil saadud infot kasutatakse.

Pärast uuringut saame korraldada tagasiside andmist ning pakkuda tuge edasise tegevusplaani koostamisel ja elluviimisel.

  • Organisatsioonikultuuri hindamine.
  • Töötajate rahulolu- ja pühendumuse uuringud.
  • 360 kraadi tagasiside juhtidele.

Võtke meiega ühendust!

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside loomine ja juhtimine ning inimeste värbamine, koolitamine, toetamine ja innustamine. Airi iseloomustamiseks saab öelda, et tal on suurepärane võime märgata lahendust vajavaid olukordi ja tuge vajavaid inimesi. Airit ei rahulda pealiskaudsed lahendused või vastused ja keerulistes olukordades läheb ta alati sügavuti. Airit iseloomustab ka pidev arengule orienteeritus ja teiste innustamine elukestvaks õppimiseks.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.