Meie eesmärk on lihtne – olla arenevate ettevõtete jaoks ainus valik. Me aitame Teil mõelda laiemalt ja tulevikku suunatult ning anname head nõu, millele saate toetuda olulisi otsuseid langetades.

Töötame nii väikeste kui ka suurte ettevõtetega väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Meie klientide seas on lisaks Eesti ettevõtetele ka teistes Balti riikides tegutsevaid ärisid, keda saame aidata koostöös oma Läti ja Leedu kolleegidega. Oleme kompetentsed töötama ka rahvusvaheliste korporatsioonidega, sest kuulume rahvusvahelisse Grant Thorntoni nõustamisettevõtete võrgustikku ja saame toetuda rohkem kui 135 riigis tegutsevate kolleegide teadmistele ja kogemustele.

Saatke oma päring

6-box mudel: strateegiavestlus ettevõtte juhile

  • 6-box mudel töötati välja keskmise suurusega ja omanike poolt juhitud firmade jaoks, kuid see sobib kõikidele ettevõtetele. 
  • 6-box mudel on väga praktiline ja seda on lihtne kasutada.
  • Mudel aitab ettevõtetel kaardistada hetkeolukorda, seada tulevikuplaane, tuua välja eesmärkide saavutamist takistavad faktorid ja väljakutsed.

Võtke meiega ühendust

Räägime. Analüüsime. Tegutseme!

Nii palju, kui on erinevaid ettevõtteid, leidub ka erinevaid võimalusi ettevõtte kasvatamiseks.
Seetõttu ei saa meie ärinõustajatena Teile valmisretsepte anda, vaid tahame leida lahendused, mis on just Teie ettevõtte jaoks kõige sobivamad.

Mida selleks vaja on?

Me peame Teie tegutsemisvaldkonda ja ettevõtte spetsiifikat tundma õppima ning aru saama, millised on Teie eesmärgid ja võimalikud takistused eesmärkideni jõudmiseks.

Kuidas me seda teeme?

6-box intervjuu abil. Intervjuu kestab kuni kaks tundi, nagu nimigi ütleb, keskendume kuuele valdkonnale.

Vestluse käigus saame aru Teie ettevõtte vajadustest, paneme koos paika prioriteedid ja kirjutame üles esile kerkinud lahendused. Seejärel lepime kokku edasised tegevused. Vajadusel teeme koos Teie juhtimismeeskonnaga töötoa üksikasjalikuma tegevusplaani koostamiseks. 6-box intervjuu aitab mõelda ka kastist välja.

Milline on tulemus?

6-box intervjuu aitab Teil:

  • analüüsida ettevõtte praegust olukorda,
  • seada tulevikuplaane,
  • välja tuua eesmärkide saavutamist takistavad asjaolud ja väljakutsed.

6-box intervjuu loob vundamendi, millele saate rajada tegevusplaani ja selle ellu viimise. Meie aitame Teil õigel kursil püsida.

Tekkis huvi?

Võtke ühendust oma halduriga ja lepime 6-box intervjuu aja kokku!

Võtke meiega ühendust

Energiavõrkude analüüs Riigikantseleile

Tellimus
Grant Thornton Balticu spetsialistid koostasid riigi omandis äriühingutele kuuluvate energiavõrkude analüüsi, mille tellis Riigikantselei. Analüüsi eesmärk oli tuvastada võimalikud lahendused Eesti riigi omandis olevate äriühingute energiavõrkude haldamises ja juhtimises, mis annaksid ühiskonnale kasu (madalam hind, suurem varustuskindlus või parem teenuse kvaliteet).
Töö kirjeldus
Projekti käigus analüüsiti võrguvarade omandistruktuuri, võrguteenuse osutamise majanduslikku jätkusuutlikkust ja ettevõtete kasumlikkust, regulatiivset keskkonda, võrguvarade haldamist ja juhtimist ning ettevõtete koostööd. Analüüsi tulemusel tuvastati valdkonnad, mille parandamine peab olema prioriteet, kirjeldati võimalikud arengusuunad ja koostöös juhtgrupiga koostati ettepanekud sobivaima arenguversiooni valikuks.
Tutvuge analüüsi lõpparuandega

Owner’s Room

Strateegiline arutelutuba ettevõtte omanikule

Arutelutoas leiab firmaomanik aja ja koha selleks, et mõelda kriitiliselt oma rolli üle, ning sõnastab oma eesmärgid selgemalt.

Võtke meiega ühendust

Leidke aega värske pilgu jaoks

Juhtimisalased uuringud on näidanud, et selgus aitab Teie peamistel huvirühmadel – inimestel, kelle mõju teie eesmärkide saavutamisele on suurim – panustada enam kui miski muu.

On ülimalt tähtis, et omanikuna pakuksite oma huvirühmadele – olgu need siis teised omanikud, pere-liikmed, juhatus, juhtkond, kliendid või töötajad – selgust enda ettevõtte väärtushinnangute ja eesmärkide ning nende rolli kohta eesmärkide saavutamises.

Mõistame hästi, et ettevõtte omamisega kaasnevad igapäevaelu nõudmised muudavad omanikurolli üle mõtisklemiseks aja leidmise keeruliseks.
Selleks asutasimegi firmaomanikele arutelutoa.

Keskendunud analüüs

Firmaomaniku arutelutoas juhitakse Teid läbi mõtlema-paneva arutelu, mis hõlmab nelja järgmist valdkonda:

  • Teie senine teekond omanikuna
  • kus asub Teie ettevõte täna ja millised on Teie ootused tuleviku suhtes
  • Teie kui omaniku eesmärgid ja millal soovite neid eesmärke saavutada
  • juhtimise olulisus ja huvirühmadele selguse tagamise tähtsus
Kriitilise mõtlemise ruum

Firmaomaniku arutelutuba on konkreetse otstarbega, stimuleeriv ja interaktiivne koht soodsa keskkonnaga aruteluks, kus saate kriitiliselt mõelda ja mõtiskleda oma probleemide ja eesmärkide üle omanikuna.

Millal arutelutuba kasutada

Arutelutoast leiate kasulikku infot enda kui omaniku arengutee mis tahes etapis.

Iseäranis kasulik on see aga siis, kui vajate abi muutustega (nt juhtide või omanike muutusega) seotud võimaluste ja probleemidega toimetulekul.

Tekkis huvi?

Rohkema teabe saamiseks või firmaomaniku arutelutoa broneerimiseks täitke palun päringuvorm, kirjutage info@ee.gt.com või pöörduge oma Grant Thornton Balticu nõustaja poole.

Võtke meiega ühendust