Abistame Teid kõikides käibemaksuga seotud teemades, sealhulgas:

 • käibemaksu ja teiste kaudsete maksudega seotud tehingute nõustamine
 • piiriüleste tehingute maksumäära tuvastamine
 • optimaalse sisendkäibemaksu mahaarvamise metoodika väljatöötamine
 • käibemaksu nõuetele vastavus
 • maksukohustuslaseks registreerimine Eestis ja välismaal
 • maksude arvestus ning aruandlus
 • erikordadega reguleeritud valdkondade nõustamine
 • käibemaksuesindus ja aruandlus (sh intrastat)
 • välisriigis makstud käibemaksu tagasi taotlemine
 • e-teenuste maksustamine
 • piiriülese kaubanduse maksustamine.

Samuti aitame selgusele jõuda, millal on juriidilisel isikul õige aeg käibemaksukohustuslaseks registreeruda. Selle eesmärk ei ole põhjustada tarbetut maksukohustust, vaid tagada seadusest tulenev õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks.

Registreerimiskohustus võib tekkida ka siis, kui ettevõtlusega mittetegelev juriidiline isik (nt kolmas ja avalik sektor) soetab teise liikmesriigi maksukohustuslaselt kaupa üle lubatud piirmäära või ostab immateriaalset teenust. Viimasega kaasneb piirülestelt soetamistelt reaalse käibemaksu tasumise kohustus.

Saatke oma päring

Käibemaks välisriigis

Grant Thorntonil on lai rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis annab meile suurepärase võimaluse konsulteerida kliente käibemaksu rahvusvaheliste aspektide osas.

Selgitame välja, kas ja millal on kliendil kohustus registreerida ennast mõnes välisriigis käibemaksukohustuslaseks. Hoolimata ühtsest käibemaksuregulatsioonist kogu Euroopa Liidus, on igal liikmesriigil mitmeid erisusi. Kui registreerimiskohustus mõnes teises riigis osutub möödapääsmatuks, pakume oma koostööpartnerite abil teile parima lahenduse, kuidas registreerida ja hiljem ka deklareerida käibemaksu väljaspool Eestit.

Meil on maksu- ja tolliameti litsents nr ME 004-2004, mis lubab pakkuda välisriigi kliendile maksuesindusteenust käibemaksu valdkonnas. Nõustame välisriigi klienti Eestis makstud käibemaksu ning Eesti maksukohustuslasest klienti EL liikmesriikides makstud käibemaksu tagasisaamisel. Vajadusel teeme nõutud toimingud kliendi jaoks ära.

Saatke oma päring

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

Käibemaks on neutraalne maks, mis tähendab seda, et ettevõtja käibemaksukohustus ja sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus peavad olema omavahel kooskõlas. Praktikas ei ole selle lihtsa põhimõtte rakendamine sugugi nii lihtne. Meil on kogemusi, tagamaks, et ettevõtjad rakendaksid sisendkäibemaksu mahaarvamisel vajalikku hoolsuskohustust, mis on just konkreetsele valdkonnale iseloomulik. Eestis on hoolsuskohustuse rakendamisel ulatuslik kohtupraktika, mille kujundamisel oleme ka ise aktiivselt kaasa rääkinud.

Lisaks hoolsuskohustusele tuleb sisendkäibemaksu mahaarvamisel olla tähelepanelik, kui ettevõtjal on lisaks maksustatavale käibele veel ka maksuvaba käivet või tulu mitteettevõtlusest. See käib paljude ettevõtete kohta. Segakäibe korral tuleb sisendkäibemaksu mahaarvamisel kasutada osalist sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodit. Me analüüsime olukorda ja leiame kliendile kõige kasulikuma ja ka maksuhalduri jaoks aktsepteeritava meetodi.

Nõustame kliente ka erikordadega reguleeritud valdkondande sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimuste ja võimaluste osas:

 • kinnisasja ja metalljäätmete müük,
 • turism,
 • elektrooniliselt osutatav teenus,
 • kasutatud kauba edasimüük ja oksjonitel müüdav kaup,
 • avaliku sektori käibemaksuarvestus,
 • piiriülene kaubandus.

Saatke oma päring