Sageli on ühinemis- või omandamistehingu puhul keeruline äriühingu või -üksuse õiglast väärtust hinnata, kui puudub õige, täpne ja täielik ülevaade kõikidest juriidilistest mõjuteguritest, mis kujundavad ettevõtte igapäevast äritegevust või strateegilisi valikuid. Ilma asjakohase informatsioonita pole võimalik vastu võtta läbimõeldud investeerimisotsuseid, valida tehinguvõimaluste vahel või paika panna lepingulisi detaile.

Juriidiline due diligence on protsess, mille käigus viiakse läbi ühendatava või omandatava äriühingu üksikasjalik õigusaudit. Nii saavad huvitatud isikud (strateegilised ostjad, investorid, müüjad, finantseerijad) kindlad olla, et tehinguga otsitav lisandväärtus on tõepoolest olemas ning selle sammu tegemisel pole mingeid varjatud takistusi. Ostueelne õigusanalüüs aitab pooltel läbi rääkida ja paika panna tehingu tingimused.

Grant Thornton Balticu nõustajatel on märkimisväärne kogemus nii juriidilise kui ka maksu- ja finantsalase due diligence’i läbiviimisel.

Juriidilise due diligence’i käigus analüüsime põhjalikult ühendatava või omandatava äriühingu sisedokumentatsiooni, õigussuhteid ning äritegevuse vastavust regulatsioonidele ja nõuetele. Toome välja nii äriühingu negatiivsed aspektid kui ka varjatud potentsiaali, kaitseme kliendi huve ning aitame läbi rääkida ja vormistada kokkulepped kujul, mis maandaksid kõikvõimalikud riskid ja tagaksid korrektse tulemuse.

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

2021-Kristo Karilaid-250x250px.pngMeie aastaid kestnud koostöö näitab, et langetasime õige otsuse

Äris on oluline ümbritseda end tarkade nõuandjatega, sest kõikides valdkondades ei saa ise spetsialist olla. Ettevõtete ostmine ei ole meie igapäevategevus ja seetõttu valisime oma nõuandjaks Grant Thornton Balticu. Meie aastaid kestnud koostöö näitab, et langetasime õige otsuse.

Kristo Karilaid, United Motors AS juhatuse liige