Alustasin tööd Grant Thornton Balticus aastal 2007. Õppisin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja õpingute käigus sai selgemaks soov asuda tööle finantsvaldkonda.

Variantidena tundusid huvitavad nii raamatupidamine kui ka auditeerimine, kuid valik langes tookord auditivaldkonna kasuks. Samal ajal värbas Grant Thornton Baltic auditi nooremkonsultante ja otsustasin kandideerida. Kindlasti toetas eriala valikut ka see, et auditivaldkonnas alustava konsultandina tööle asumisel on küll eelduseks majandusalane haridus, kuid eelnev töökogemus finantsvaldkonnas ei ole nõutav.

Esimesed aastad auditivaldkonnas olid minu arengu seisukohast tänu erinevatele kliendiprojektidele väga olulised. Sain kinnitust, et mulle sobib valdkonnale omane sesoonsus ja töö mitmekesisus. Esimesed aastad möödusid linnulennul ja sain kinnitust, et olen leidnud enda jaks õige valdkonna.

Grant Thorntonis toetatakse firmasisest karjääri

Ettevõtte tugi aitas edasi liikuda ka audiitori karjääriredelil. Kogemustepagasi kasvades sain auditijuhiks. Auditijuhi rollis avanesid uued ülesanded, mis muutsid töö veelgi põnevamaks ja rutiinivabamaks. Peale 2010. aastal kehtima hakanud audiitortegevuse seadust tekkis mõneks aastaks olukord, kus vandeaudiitori eksami tegemine ei olnud võimalik seoses uue eksamisüsteemi väljatöötamisega. Seega pidin eksami tegemisega mõned aastad ootama. Ettevõte toetas mind nii eksamiks valmistumisel kui ka edasise protsessi vältel. Minu rõõmuks möödus vandeaudiitori eksami tegemine ladusalt ja viimased paar aastat olen lisaks projektijuhtimisele olnud ka mitmes auditiprojektis allkirjastav vandeaudiitor.

Mugavustsooni piire liigutamas

Kindlasti on aastad Grant Thornton Balticus mind üsna palju muutnud. Aastate jooksul olen saanud erinevate ülesannete ja projektide kaudu võimaluse arendada oma tugevusi ja omandada uusi teadmisi. Iga-aastaste arenguvestluste käigus oma juhiga on seatud väljakutsed ja eesmärgid aidanud avardada silmaringi ja liigutada mugavustsooni piire.

Mulle meeldib Grant Thornton Balticu juures see, et ettevõte on tööandjana innovatsioonile ja uutele lahendustele orienteeritud. Enda kogemuse põhjal võin öelda, et meie ettevõte võimaldab töötajatel oma potentsiaali avada ja seeläbi ennast teostada. Minu jaoks on väga suur väärtus sellel, kui inimeste arengupotentsiaali märgatakse ja leitakse võimalusi, et nad saaksid ennast maksimaalselt rakendada. Võimaldades inimestel ettevõttes areneda, hoiab see nende töö jätkuvalt põneva ja huvitavana. Meil on olnud mitmeid olukordi, kus majasiseselt on välja kasvanud väga tugevaid konsultante, kes muudavad meie organisatsiooni seeläbi tugevamaks.

Koostöö on kõige tähtsam väärtus

Minu jaoks on oluline roll kõigil Grant Thornton Balticu väärtustel ja need toimivad minu jaoks igapäevases tegevuses kombinatsioonina. Siiski on minu jaoks kindlasti kõige olulisem põhiväärtus koostöö, sest toetades üksteist ühiselt projektide läbiviimisel, suudame olla paindlikumad ja täita seeläbi seatud eesmärke. Ettevõtte peamine ressurss on  inimesed ja nendevaheline koostöö.

Nii nagu on ühiseid tööalaseid projekte, siis on ka palju ühiseid huvisid, millega saab tegeleda väljaspool tööaega. Minu jaoks väljendub töö ja eraelu tasakaal erinevates ühistegevustes, kus käivad käsikäes vaba aja veetmine ja fun. Näiteks on toredad ühised sportlikud tegevused jooksurajal ja tenniseväljakul või võistkonnaga triatlonil osalemine.

Töökaaslastest on saanud lähedased inimesed

Aastatega on Grant Thornton Balticu kollektiiv muutunud mulle väga oluliseks nii igapäevastes toimetamistes kui ka rõõmude ja murede hetkedel. Meie inimesed on avatud suhtlejad, kiired kohanejad ja uutele ülesannetele avatud. Koostöö toimib väga ladusalt nii tegevussuuna siseselt kui ka tegevussuundade vahel. Seeläbi saame edukalt jagada oma teadmisi ja kogemusi ning aidata kaasa oskuste omandamisel.

Eduka tiimitöö alus on meeskonna vaheline kommunikatsioon ja üksteisega arvestamine. Samuti on oluline töötajate panuse märkamine ja tunnustamine. See on minu hinnangul tiimi edasiviiv jõud ja loob ühtsustunde.

Olen nüüdseks auditivaldkonnas tegutsenud üle 13 aasta ning valdkond pakub jätkuvalt uusi väljakutseid ja eesmärke, mille poole pürgida. 2020. aasta oktoobrist sai minust Grant Thornton Balticu auditivaldkonna üks partneritest ja järgnevatel aastatel saan suunata oma tähelepanu veelgi rohkem nii klientide kui ka töötajate kogemuse täiustamiseks.

 

Grant Thornton Balticu partnerid aastal 2023. 

Meie ettevõte kõnetab Sind?