Toetame ettevõtteid kogu personalitööga seotud dokumentatsiooni ja erinevate töökorralduse protsesside korrektse vormistamisega.

See tähendab nii töölepingute koostamist kui ka värskendamist vastavalt muutunud seadusandlusele, ametijuhendite süsteemi loomist või vajadusel kaugtöö korraldamist, samuti töökeskkonna- ja töötervishoiualast nõustamist.

Korrektsed töölepingud, ametijuhendid, töösisekorra eeskirjad ja muud töösuhteid kirjeldavad dokumendid tagavad organisatsiooni sujuva töökorralduse ning aitavad ennetada ja tasandada võimalikke probleeme töösuhetes.

  • Töösuhteid reguleerivad lepingud.
  • Töökorralduse reeglid jm töökorralduse juhendid.
  • Ametijuhendid.
  • Kaugtöö korraldamine ettevõttes.
  • Töökeskkonna- ja töötervishoiualane nõustamine ja dokumentatsioon.

Võtke meiega ühendust!

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside loomine ja juhtimine ning inimeste värbamine, koolitamine, toetamine ja innustamine. Airi iseloomustamiseks saab öelda, et tal on suurepärane võime märgata lahendust vajavaid olukordi ja tuge vajavaid inimesi. Airit ei rahulda pealiskaudsed lahendused või vastused ja keerulistes olukordades läheb ta alati sügavuti. Airit iseloomustab ka pidev arengule orienteeritus ja teiste innustamine elukestvaks õppimiseks.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.