Toetame ettevõtteid kogu personalitööga seotud dokumentatsiooni ja erinevate töökorralduse protsesside korrektse vormistamisega.

See tähendab nii töölepingute koostamist kui ka värskendamist vastavalt muutunud seadusandlusele, ametijuhendite süsteemi loomist või vajadusel kaugtöö korraldamist, samuti töökeskkonna- ja töötervishoiualast nõustamist.

Korrektsed töölepingud, ametijuhendid, töösisekorra eeskirjad ja muud töösuhteid kirjeldavad dokumendid tagavad organisatsiooni sujuva töökorralduse ning aitavad ennetada ja tasandada võimalikke probleeme töösuhetes.

  • Töösuhteid reguleerivad lepingud.
  • Töökorralduse reeglid jm töökorralduse juhendid.
  • Ametijuhendid.
  • Kaugtöö korraldamine ettevõttes.
  • Töökeskkonna- ja töötervishoiualane nõustamine ja dokumentatsioon.

Võtke meiega ühendust!

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.