Digiaudit annab kindluse tuleviku ees

Ettevõtte ostmisel või ühendamisel pööratakse tavaliselt tähelepanu finantsasjadele ja õigusküsimustele. Kuid ettevõtte omandamisel või ühendamisel tulevad kaasa ka infotehnoloogilised vahendid, IT-süsteemid ja infovara. Seetõttu pakub Grant Thornton Baltic võimalust hinnata ka ettevõtte digitaalset olukorda.

Meie kogenud meeskond teeb omandatava või ühendatava ettevõtte kriitiliste IT-küsimuste hool­susauditi, sh analüüsime infosüsteeme ning nende jätkusuutlikkust, küberturvalisuse olukorda, dokumentatsiooni ja IT-protsesse. Tegemist on ärilise analüüsiga, et teada saada, kui innovaatiline on ettevõte, kas kasutatakse kaas­aegseid digitehnoloogiaid ning kui suur on oht tehnoloogiliselt maha jääda. Auditi tulemused on aluseks tehingueelsetele läbirääkimistele ja lepingus poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisele, kuid neid võib kasutada ka ettevõtte üldiseks hindamiseks.

Digitaalne hoolsusaudit peaks kindlalt olema üks osa tänapäevasest ettevõtte ülevõtmise protsessist. Grant Thornton Balticu kogenud ja võimekas IT-meeskond suudab tähelepanu pöörata olulistele detailidele, võrrelda infot paberil ja reaalsuses ning anda nõu ja soovitusi edasisteks tegevusteks.

Grant Thornton Balticu IT-meeskonda kuuluvad IT-juhid, maksu- ja õigusnõustajad, süsteemiadministraatorid ning -analüütikud. Lisaks töötavad meil ISO standardile vastavalt sertifitseeritud IT-audiitor ning andmekaitsespetsialist.

Saatke meile oma päring