Tehtud töö

Nõustasime Saksa ettevõtet RAUMEDIC

insight featured image
Grant Thornton Baltic OÜ nõustas Saksamaa ettevõtet RAUMEDIC AG aktsiaseltsi A&G ostmisel. RAUMEDIC AG on juhtiv süsteemide ja komponentide arendaja ja tootja ning partner ka meditsiini- ja farmaatsiatööstusele. Aktsiaseltsi A&G põhitegevus on meditsiinitarvikute tootmine.
Contents

Aktsiaseltsi A&G omandamistehingu ettevalmistamiseks tegime põhjaliku ettevõtte müügieelse kontrolli (due diligence), mis hõlmas finants-, maksu-, IT- ja õigusvaldkonda. Ostja ehk RAUMEDIC AG jaoks valmistasime ette ulatuslikud müügieelsed materjalid, konsulteerisime spetsiifilistes küsimustes ning viisime ellu tehingu eeltingimustes sätestatud tegevused.  

RAUMEDIC AG-d volitas tehingut ette valmistama, läbirääkimisi pidama ja müügilepingut sõlmima Šveitsi emaettevõte. Ostueelses kontrollis välja toodud riskid ja tehingu kõik tingimused vaatas üle ja kooskõlastas REHAU Verwaltungszentrale AG. See tegi ka protsessi mõnevõrra keerukamaks ja vähendas paindlikkust, kui oli vaja teha otsuseid olukorras, kus asjaolud muutusid.

„Vaatamata tihedale ajakavale viis Grant Thornton Baltic OÜ tähtajaks ellu planeeritud tegevuskava ja müügitehing toimus keset kõige suuremat puhkuste perioodi 17. augustil 2021. Hindan väga nõustajate professionaalset ja operatiivset tegutsemist kogu projekti vältel ning mitmekülgset panust ostja nõustamisel finants-, maksu-, IT- ja õigusvaldkonnas,“ ütles Christian Reinert, Raumedic AG peajurist ja grupi peasekretär.

Pärast tehingu toimumist on Grant Thornton Baltic OÜ klienti nõustanud mitmetes tegevustes (lepinguõigus, äriõigus).

Projekti meeskond: Mikk Mägi, Marko Rebane, Kristjan Järve, Vladimir Rüntü, Arko Kurg, Kristel Tiits, Janne Allandi.