Grant Thornton Balticu majasisese juristi teenus on mõeldud ettevõtjale, kes ei vaja täiskohaga juristi, kuid otsib usaldusväärset koostööpartnerit ettevõtte igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks.

Majasisese juristi teenuse osutamiseks sõlmitakse püsileping. See võib hõlmata erinevaid valdkondi strateegilisest õigusnõustamisest kuni spetsiifiliste juriidiliste dokumentide vormistamiseni. Majasisese juristi teenuse raames saavad meie õigusnõustajad Teid abistada järgmiste juriidiliste küsimuste lahendamisel:

 • Ettevõtte juhtorganite (osanikud, nõukogu, juhatus) otsuste vormistamine.
 • Ettevõtte juhtorganite või muude oluliste koosolekute protokollide koostamine.
 • Toimingud äriregistris, sealhulgas kandeavalduste esitamine.
 • Tööõigusalane nõustamine, mille hulka kuulub töölepingute ja tööõigusalase dokumentatsiooni koostamine (riskihinnang, sisekorra reeglid, sh puhkuste kord, koolituste kord, ohutusjuhendid, kaugtöö juhend), vajadusel töövaidlustes esindamine.
 • Lepingute koostamine ja üle vaatamine, olgu selleks töövõtulepingud partneritega või optsioonilepingud võtmetöötajatega.
 • Kontaktisiku teenus (kohustuslik, kui ettevõttel puudub Eestis aadress, muudel juhtudel võib kontaktisiku määrata vabatahtlikult).
 • Kvartaalsed õigusaktide muudatuste ülevaated ja kohtupraktika analüüs.
 • Muu õigusalane nõustamine (v.a kriminaalõigus).

Loomulikult säilitame teenuse pakkumisel alati paindlikkuse, et arvestada Teie ettevõtte muutuvate vajadustega. Grant Thornton Balticu majasisese juristi teenuse puhul on Teil üks kindel kontaktisik (jurist), kes on kursis just Teie ettevõtte üksikasjadega. See on Teie jaoks kulutõhusam lahendus kui oma juristi töölevõtmine, mis aga aitab kindlasti säästa personalikuludelt. Vastavalt Teie ettevõtte vajadustele on võimalik kokku leppida, millises ulatuses on majasisese juristi teenust iga kuu vaja. Seda saame lähemalt arutada konsultatsiooni käigus!  

Kuidas see toimib?

 1. Kontakt. Võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel, et arutada Teie ettevõttes peamiselt tõusetuvaid õigusküsimusi.
 2. Konsultatsioon. Korraldame konsultatsiooni, et mõista Teie organisatsiooni sisemist kultuuri ja vajadusi õigusnõustamise seisukohalt.
 3. Leping. Sõlmime koostöölepingu, mis kajastab kõiki olulisi majasisese juristi teenust puudutavaid kokkuleppeid.
 4. Teenus. Pakume Teie ettevõtte vajaduste järgi kohandatud majasisese juristi teenust, külastame Teid vajadusel regulaarselt Teie kontoris ning oleme alati valmis jooksvate ja ootamatute juriidiliste küsimuste lahendamiseks. 

Usume, et püsiv vastastikku usaldav suhe võimaldab meie nõustajatel paremini mõista kliendi pikaajalisi eesmärke ning äritegevuse edutegureid ja eripärasid. See omakorda on hea pinnas veelgi tõhusamaks ja kvaliteetsemaks koostööks.

Saatke oma päring

Janne RaunKLIENT KIIDAB

“Oleme Grant Thornton Balticuga teinud koostööd üle kümne aasta ja viimased kuus aastat oleme kasutanud majasisese juristi teenust. Grant Thorntoni tiim on alati kättesaadav, kõik päringud saavad kiire vastuse ja selge lahenduse. Meid teenindav tiim on professionaalne, kuid samas kliendisõbralik ja kogu juriidiline osa tehakse arusaadavaks ka mitte-juristile. Rõõm on nendega koostööd teha!”

Janne Raun
Merck Serono OÜ 
Business Intelligence, Customer Excellence and Omnichannel Expert Baltics