Uuringud näitavad, et väärkäitumisest teavitamine ehk vihjeandmine on üks tõhusamaid viise pettuste, rikkumiste ja muude väärkäitumiste avastamiseks.

Kas Teie organisatsioonis töötab üle 50 inimese? Sel juhul puudutab Teid kohustus luua nii organisatsioonisisesed kui ka -välised teavitamiskanalid, et inimesed saaksid anda infot asutusesiseste väärkäitumiste kohta.

See kohustus tuleneb teavitaja kaitse seadusest (jõustub detsembris 2021), millega võetakse Eesti õigusesse üle EL-i vastavasisuline direktiiv. Rahvasuus on seda hakatud kutsuma vilepuhuja direktiiviks. Rikkumised, mille kohta vilepuhujad võivad infot anda, on väga erinevad – hangete korra rikkumine, sisemised pettused, keskkonnaalaste nõuete rikkumine jms.

Ühtlasi tasub meeles pidada, et hästitoimiva rikkumisest teavitamise süsteemi kasutuselevõtmiseks on muidki põhjuseid peale EL-i direktiivi. Kui inimestel on võimalik diskreetselt väärkäitumisest teavitada, siis võimaldab see ära hoida väärtegusid ning suurt majanduslikku ja mainekahju.

Saatke oma päring

Kes ja millal peavad nn vilepuhumiseks kanalid looma?

  • üle 250 töötajaga ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid: alates 17. detsembrist 2021
  • 50–249 töötajaga ettevõtted: alates 17. detsembrist 2023

Mida täpsemalt peab tegema?

Tuleb tagada, et töötajatel oleks kas majasiseste või -väliste kanalite kaudu võimalik väärkäitumise kohta infot edastada.

Pärast info saamist tuleb seda diskreetselt ja turvaliselt analüüsida ning ilmselt korraldada sisejuurdlus. Samuti tuleb välja töötada meetmed, millega tagatakse teavitajate konfidentsiaalsus ja vajadusel anonüümsus.

Kõik need protseduurid tuleb välja töötada, töötajaid teavitada ja koolitada ning saabuvate teadetega vastavalt protseduurireeglitele tegelema hakata.

Kuidas saame Teile kasulikud olla?

Grant Thornton Baltic saab aidata sellise süsteemi ülesehitamise kõigis aspektides: alates rakendamisest, sisemiste kordade täiendamisest ja töötajate koolitamisest kuni välise teavituskanali loomise, juhtumite haldamise ja uurimisteni. Seega saame Teile pakkuda nii kogu süsteemi kui ka selle mõne etapi ülesehitamist.

Grant Thornton Balticu spetsialistidel on põhjalikud teadmised näiteks järgmistes teemaga seotud valdkondades: huvide konflikti, rahapesu, altkäemaksu ja korruptsiooni ning pettuste ennetamine ja käsitlemine, raamatupidamislike rikkumiste ennetamine ja avastamine, samuti maksud, töösuhted  ja -keskkond, kohtuekspertiisi andmete analüüs jne.

Teenindame ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone Eestis, Lätis, Leedus ja kõikides teistes Euroopa Liidu maades.

Grant Thornton Baltic pakub huvilistele kõikidele nõuetele vastavat tarkvara vilepuhuja terviksüsteemi haldamiseks.

Vaadake tutvustavat videot:

Võtke meiega ühendust ja leiame just Teie ettevõtte jaoks sobiva lahenduse.

Saatke oma päring