Läbimõeldud digistrateegia loob parima eelduse muutuste juhtimiseks.

Meie meeskonnaga on strateegia sõnastamine loov ja ettevõtte juhtkonda kaasav protsess. Kõigepealt aitame hinnata Teie organisatsiooni digiküpsust, seejärel loome vajaduste ja võimalustega kooskõlas oleva strateegia ning töötame välja võtmemõõdikud.

„Targa tellija“ teenusega võtame juhirolli digilahenduste tellija ja juurutajana, kasutades ära Grant Thorntoni ökosüsteemi. Eesmärkide poole liikumist jälgime digiküpsuse tööriista abil. Sellega anname Teile kindlustunde, et üheskoos kavandatud digipööre kannab vilja.

Saatke meile oma päring