rich text with image

Kui Grant Thorntoniga 1999. aastal liitusin, oli nõustamisteenustele spetsialiseerumine alles algamas. Seni tegelesid meie ettevõttes maksuküsimustega audiitorid ja raamatupidajad ise. Seega olin esimene selle valdkonna töötaja, kutsusin peatselt ka oma sõbra ning koos panime alguse maksu- ja õigusnõustamise valdkonna loomisele.

Minu jaoks oli see suur ja huvitav väljakutse, sest kuigi ettevõtte partnerid ja juhtkond toetasid mind igal sammul, siis ühtegi valdkonna spetsialisti sellel ajal ettevõttes ei olnud, kes oleks olnud mentoriks ja juhendajaks. Minu jaoks oli see võimalus luua midagi uut ja suurt.  Õppisin iga päev  rahvusvahelise võrgustiku valdkonna teistelt ekspertidelt ning nende kogemusest. Täna võin öelda, et see ekspertide võrgustik oli minu jaoks hindamatu tugi, mis aitas saada nii valdkondlikku infot kui ka laiemat arusaama oma tegevuse jaoks.

Toetus igal sammul

Iseloomustades Grant Thorntonit kui tööandjat võin öelda, et tegemist on ettevõttega, kes toetab oma töötajaid igal sammul. Firma juhtkond on avatud uutele ideedele ja ettepanekutele, inimesi kuulatakse ning initsiatiiv on au sees. Meie juhtimiskultuur on suunatud avatusele, kaasatusele ja tunnustamisele.

Grant Thornton väärtustab oma töötajaid ja nende arengut ning seda ennekõike töötajatele  huvitavate ja mitmekesiste projektide ning tööülesannete pakkumisega. Uus töötaja kaasatakse juba esimesel töönädalal projektimeeskondadesse, sest  eesmärk on anda noortele huvitavat tööd  ning seda esimest päevast alates. Meie ettevõtte teenuste portfell on väga mitmekesine ning see annab võimaluse osaleda huvitavates ühisprojektides, mille tulemuseks on pidev areng ning silmaringi avardumine.

Tublile tegijale on taevas piiriks!

Ettevõte pakub häid karjäärivõimalusi ning siin julgen kindlalt öelda, et sky is the limit! Meie ettevõttes ei ole jäika hierarhiat, mis võiks pärssida inimeste tähelendu. Kui oled tegija ja tubli, siis on kõik võimalik. Olen ise elav näide: 17 aastat tagasi alustasin spetsialistina, liikusin edasi keskastme juhiks, seejärel valdkonna juhiks ning partneriks.

Meie ettevõtte põhiväärtused: koostöö, liidriroll, täiuslikkus, paindlikkus, austus ja vastutus, on mulle väga olulised. Järgin neid nii igapäevases koostöös töötajatega kui ka kliendisuhetes. Nõustamine on selline valdkond, kus kliendi kuulamine ja tegeliku vajaduse väljaselgitamine on väga tähtis selleks, et luua enda tööga lisandväärtust ning tagada kliendi maksimaalne rahulolu. Lisaks väärtustan väga meie ettevõtte paindliku töökorraldust. Aeg-ajalt on võimalik töötada kodukontoris, et lõpetada mõni projekt. Samuti toetab ettevõtte ülikoolis õppimist, võimaldades osalist tööaega, õppepuhkust jm.

Vahel on minult küsitud, et kas ma teise tööandja või töö peale ei ole mõelnud? Tuleb tunnistada, et kuigi olen töötanud Grant Thorntonis 17 aastat ning selle aja jooksul on teisi huvitavaid väljakutseid minu teele sattunud, siis olen ikkagi jäänud truuks Grant Thorntonile. Mind paelub ettevõtte dünaamilisus ja pidev areng nii Eestis kui ka Baltikumis. Sama dünaamiline on ka Grant Thorntoni võrgustik üle maailma, mis tagab mulle ja meie töötajatele pidevalt uusi ja huvitavaid väljakutseid nii Eestis, Baltikumis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Grant Thornton Balticu partnerid aastal 2023. 

Kas meie ettevõte kõnetab Sind?