Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standardite kohaselt viiakse siseauditi korralduse ja tegevuste välishindamine läbi vähemalt kord viie aasta jooksul.

Teeme siseauditi kvaliteedile täieliku välishindamise või anname sõltumatu kinnituse enesehindamisele.

Hindamisel lähtume:

  • audiitortegevuse seadusest
  • Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standarditest ning kutsetegevuse raampõhimõtetest
  • IIA käsiraamatust „Kvaliteedihindamise käsiraamat siseauditi üksusele“ (IIA Quality Assessment Manual)
  • hea tava, eetika, sõltumatuse ja objektiivsuse põhimõtetest

Võtke meiega ühendust!

Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg

Seotud ülevaated

Lugege veel artikleid

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.