Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standardite kohaselt viiakse siseauditi korralduse ja tegevuste välishindamine läbi vähemalt kord viie aasta jooksul.

Teeme siseauditi kvaliteedile täieliku välishindamise või anname sõltumatu kinnituse enesehindamisele.

Hindamisel lähtume:

  • audiitortegevuse seadusest
  • Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standarditest ning kutsetegevuse raampõhimõtetest
  • IIA käsiraamatust „Kvaliteedihindamise käsiraamat siseauditi üksusele“ (IIA Quality Assessment Manual)
  • hea tava, eetika, sõltumatuse ja objektiivsuse põhimõtetest

Võtke meiega ühendust!

Kai Paalberg Grant Thornton Baltic
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg