ET EN

Privaatsus

Grant Thornton International tahab kaitsta meie veebisaidi külastajate privaatsust. Palun tutvuge allpool toodud poliitikaga – see aitab teil mõista, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Me võime oma privaatsuspoliitikat mis tahes ajal teile ette teatamata muuta, nii et palun kontrollige seda iga kord, kui meie veebisaiti külastate.

Meile isikuandmete esitamisel annate oma nõusoleku andmete kogumiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning ka meiepoolseks küpsiste kasutamiseks, nagu allpool lähemalt selgitatud.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me salvestame teie internetiprotokolli (IP) aadressi, et saada teilt ja saata teile interneti teel teavet.
Kui te külastate meie veebisaiti, esitate päringu, tellite väljaandeid või küsite täiendavat teavet, võidakse teil paluda esitada teatud isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Me kasutame teie isikuandmeid teile või teie organisatsioonile teabe edastamiseks.
Samuti võime kasutada teie isikuandmeid uuringute teostamiseks oma külastajate ja klientide demograafia, huvide ja käitumise kohta. Selle tegevuse eesmärk on meie külastajaid, kliente ja võimalikke kliente paremini mõista. Selliseid uuringuid koostatakse ja analüüsitakse kogumis ja anonüümselt.
Kui te annate meile oma isikuandmeid, võidakse need elektrooniliselt saata maailma mis tahes paigas asuvatesse serveritesse ja neid võidakse kasutada, säilitada ja töödelda igal pool kogu maailmas.
Millal iganes ja kus iganes me isikuandmeid kogume, töötleme või kasutame, rakendame me meetmeid, et tagada nende andmete turvaline kohtlemine kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga.

Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?

Me võime edastada teie isikuandmed igaühele, kes vajab neid andmeid teie poolt meilt ostetud teenuste ja kaupade tellimuste täitmiseks või maksete töötlemiseks. Mõni neist andmete saajatest võib asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
Me võime edastada teie isikuandmeid teistele eri riikides asuvatele Grant Thorntoni ettevõtetele või meie andmetöötlejatele.
Välja arvatud eespool mainitu, ei avalda me teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on seaduse alusel kohustuslik või lubatud või meile vajalik oma äritegevuse teostamiseks (nt kui me ostame teenuseid sisse või kui teised isikud töötlevad meie eest andmeid).

Otseturundus

Te võite meilt igal ajal paluda lõpetada oma isikuandmete kasutamise otseturunduse eesmärgil. Selleks võtke palun meiega ühendust.

Viited

Meie veebisait sisaldab viiteid Grant Thornton Internationali liikmes- ja korrespondentettevõtete veebisaitidele, aga käesolev privaatsuspoliitika kehtib üksnes isikuandmete kogumise kohta Grant Thornton Internationali veebisaidil ja isikuandmete töötlemise kohta Grant Thornton Internationali poolt. See ei laiene Grant Throntoni nime all tegutsevatele konkreetsetele liikmes- või korrespondentettevõtetele. Me ei vastuta teiste saitide privaatsuspoliitika eest. Soovitame oma külastajatel meie veebisaidilt lahkudes seda meeles pidada ja tutvuda teiste isikuandmeid koguvate või kasutavate saitide privaatsuspoliitikatega.

Turvalisus

Kahjuks ei ole interneti või mis tahes muu võrgustiku kaudu toimuva andmeedastuse 100-protsendilise turvalisuse tagamine võimalik, ent me rakendame asjakohaseid meetmeid teie isikuandmete turvalisuse kaitsmiseks.

Kontakt

See veebisait kuulub ettevõttele Grant Thornton International, mis on mittetegutsev ja mittekauplev rahvusvaheline katusorganisatsioon, mis ei osuta teenuseid.

Kui soovite teavet oma isikuandmete kohta, palun võtke meiega ühendust.

Ebatäpsused ja parandused

Meie soov on tagada teie isikuandmete täpsus ja ajakohasus. Kui märkate andmetes vigu või ebatäpsusi, võtke palun meiega ühendust ja teavitage meid nendest.