Tehingute planeerimisega seotud maksuriskid mõjutavad kindlasti äriotsuseid. Grant Thorntoni maksunõustajad aitavad maksuriske piirata nii juba sõlmitud kui ka kavandatavate tehingute osas.

Maksundus on spetsiifiline ja keeruline valdkond, kus seadusandja tegematajätmised tuleb tihti seaduse rakendajatel selgeks vaielda. Meie eesmärk on tagada, et kliendid maksuvaidlustesse ei satuks. See eeldab meie sekkumist juba varajases faasis. Meie teenus hõlmab taotluste ja kooskõlastuste esitamist maksuhaldurile ja ka rahandusministeeriumile kõikide nende teemade puhul, kus halduspraktika puudub või ei ole piisavalt selge. 

Parema õiguskindluse tagamiseks soovitame klientidel küsida maksuhaldurilt eelotsust. Tööjõu voolavus maksuametis ja arvamuste paljusus tähendab seda, et mõnda aega tagasi maksumaksjale esitatud seisukoht ei pruugi täna enam kehtida. Aitame täita kõik formaalsused ja sõnastada argumendid selliselt, et eelotsuse taotlusele oleks võimalik sisuliselt vastata.

Valik toiminguid, mille juures saame Teid maksuhalduriga suhtlemises aidata:

  • järelepärimiste koostamine maksuhaldurile või Rahandusministeeriumile
  • siduvate eelotsuste taotlemine
  • maksukontrollide eelne ülevaatus
  • maksukontrollide nõustamine
  • kliendi esindamine maksuvaidlustes (vaide ja kohtumenetluse käigus).

Grant Thorton Balticu maksunõustajad ja juristid nõustavad kliente maksuvaidlustes kontrolli alustamisest kuni kohtuvaidlusteni välja. Sageli on mõistlik maksukontrolle ennetada, tellides selleks eriotstarbelise maksuauditi, mis võimaldab tuvastada kõik süsteemsed probleemid. See hoiab kokku väärtuslikku aega, maksukulusid ning viiviseid.

Meie maksunõustajad viivad ennast menetlusega kurssi juba maksukontrolli algfaasis. Me suudame jälgida, et maksuhaldur rakendaks seadust õigesti ja kliendile oleksid maksumenetluses tagatud kõik tema õigused. Hoiame maksumenetlusel silma peal ja esitame vajadusel põhjendatud taotlused ja eriarvamused. Lisaks anname nõu muudatuste sisseviimise osas maksudeklaratsioonidesse ja raamatupidamisarvestusse.

Tänu meie maksunõustajate tööle pole suur hulk maksuvaidlusi pärast vaidemenetlust kohtusse jõudnud. Seda põhjusel, et maksuhaldur on oma esialgseid seisukohti maksumaksjate huvides korrigeerinud. Kui aga vaidlus läheb edasi kohtusse, siis on meil hea ettevalmistus, et esindada kliente kuni riigikohtuni välja, kaasates vajadusel ka koostööpartneritest advokaate.

Saatke oma päring