Eestis tegutseb äriühinguid, kelle juhatus ei asu Eestis, vaid ettevõtet juhitakse mõnest välisriigist.

Sellistel äriühingutel on äriseadustiku kohaselt kohustus määrata Eestis kontaktisik ja registreerida ta äriregistris: eesmärk on võimaldada kontaktisiku kaudu äriühingule ametlikke dokumente ja muid teateid kohale toimetada.

Kontaktisik ei või olla mõni tuttav või sõber, vaid kontaktisikuna võivad tegutseda ainult seaduses märgitud asutused, sealhulgas audiitorühingud. Grant Thornton Baltic on audiitorühing ja saab seetõttu pakkuda välisriigis asuva juhatusega Eesti äriühingutele kontaktisiku teenust. 

Kontaktisiku teenus sisaldab:

  • kliendist äriühingu füüsiliste kirjade vastuvõtmist ja kohaletoimetamist;
  • kontaktisiku e-posti aadressile saabunud kliendist äriühingu e-kirjade haldamist;
  • lühiülevaadet nende kirjade sisust, millel võivad olla õiguslikud tagajärjed.

Tekkis küsimusi? Võtke meiega ühendust!