Grant Thornton Balticu kogenud registreeritud eraekspert Artur Suits on aastate jooksul andnud oma hinnangu väga paljudele projektidele. Kohtuekspertiisi projektides teeme koostööd tunnustatud advokaadibüroodega.

1. septembril 2023  jõustus uus kohtuekspertiisiseadus (edaspidi KES). Senise riiklikult tunnustatud ekspertide (RTE) nimekirja asemel hoiab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut registreeritud eraekspertide (REE) nimekirja [pdf, 301 KB].

Võtke ühendust kohtueksperdiga

Meie ekspertide kompetentsi kuuluvad järgmised valdkonnad:

Majandusliku kahju tuvastamine ja saamata jäänud tulu hindamine
 • äritegevuse katkemisest tingitud kahju
 • kahjulikest lepingutest ja tehingutest tingitud kahju
 • vähemusaktsionäride õigustega seonduv kahju
 • saamata jäänud tulude hindamine ja mõistliku tasu leidmine
Väärtuse hindamine
 • hindamisraportite võrdlusanalüüs
 • äritegevuse, osaluse ja aktsiate õiglase väärtuse hindamine
Püsiva maksejõuetuse hindamine
 • tekkimisaja tuvastamine
 • põhjuste tuvastamine
 • ümberlükkamine
Reguleeritud valdkonnad
 • vaidlused konkurentsiametiga
 • piirhindade arvutamine

Mõned näited tehtud töödest

 • Majandusliku kahju hindamine, mis oli tingitud omandiõiguse ja valduse rikkumisest, mille tagajärjel seiskus ettevõtte majandustegevus.
 • Hasartmängu korraldamisega tegeleva ettevõtte väikeaktsionäride ülevõtmispakkumisel määratud hinna üle tekkinud vaidluses hindamisraportite sisendite asjakohasuse ja põhjendatavuse ning seeläbi ka hindamistulemuste õigsuse hindamine.
 • Vähemusosaniku osaluse väljalahjendamisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Majandusliku efektiivsuse paranemise analüüsimine vaidluses konkurentsiametiga.
 • Osaühingu osade võõrandamisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Äriühingu äriüksuse üleviimisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Vara hariliku väärtuse hindamine seoses ettevõtte varade arestist tingitud majandustegevuse peatamisega.
 • Heategevusliku telesaate annetuste kasutamise analüüsimine.
 • Saamata jäänud tulu hindamine seoses reklaamibüroo ja erakonna vahelise vaidlusega.
 • Kinnisvaraettevõtetest koosneva kontserni õiglase väärtuse hindamine.
 • Maksejõuetuse põhjuste väljaselgitamine ja maksejõuetuse tekkimise hetke määramine seoses pankrotimenetlusega.

Võtke ühendust kohtueksperdiga

Artur Suits
Partner, nõustamisteenuste valdkonna juht
Artur Suits