Kas teie organisatsioonis hinnatakse regulaarselt eesmärkide täitmist ohustavaid riske?

  • Kas organisatsiooni riskide haldamine toimib tõhusalt?
  • Kas teil on kindlustunne, et teie organisatsiooni tegevused on vastavuses regulatsioonidega ning sisemiste eeskirjadega?
  • Kas Teie kliendid on neile osutatavate teenustega rahul?
  • Kas organisatsiooni tegevus on läbipaistev nii teile kui teie klientidele ja teistele huvigruppidele?

Kui mõne küsimuse vastuseks on "ei" ja teil on soov seda muuta, tuleme teile selle muutuse elluviimisel appi. Allpool saate lähemalt tutvuda meie pakutavate teenustega.

Riskijuhtimisteenused on mõeldud eraettevõtjatele, kolmandale sektorile ja valitsusasutustele, nende haldusalas olevatele institutsioonidele, kohalikele omavalitsustele, sihtasutustele ja kodanikuühendustele.

Saatke oma päring

Riskijuhtimisteenused ja siseaudit

Siseauditi teenus

Aitame Teid siseauditi funktsiooni täitmisel, siseauditite ja nõuandvate tööde tegemisel, valitsemise hindamisel ja töötajate koolitamisel.

Finantssektori siseaudit

Saame toetada siseauditi funktsiooni loomisel juba finantssektoris tegutsemiseks vajaliku tegevusloa taotlemisel.

Projektiaudit

Teeme Euroopa Liidu fondidest, riigieelarvest, välisabist või muust allikast toetusi saanud projektide auditeid.

Rahapesu tõkestamine

Aitame koostada rahapesu riskihinnangut ja tõhusaid rahapesu tõkestamise protseduure, teeme valdkonna siseauditeid ja koolitusi.

Riskide hindamine ja haldamine

Nõustame Teid riskide hindamisel ja riskide haldamise süsteemi loomisel.

Eritööd

Teeme Teie soovil konkreetse eesmärgi ja ulatusega auditeid, kontrolle ja analüüse.

Kvaliteedimärk

Hindame raamatupidamisettevõtete tegevuse nõuetelevastavust kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamise ettevõte“ taotlemisel.

Siseauditi välishindamine

Hindame Teie ettevõtte siseauditi kvaliteeti või anname sõltumatu kinnituse enesehindamisele.

Rikkumisest teavitamine ettevõttes

Aitame luua rikkumisest teavitamise süsteemi Teie ettevõttes. Pakume nii kogu süsteemi kui ka selle mõne etapi ülesehitamist.

KLIENT KIIDAB

Siseauditi funktsiooni lõime alguses vaid regulatiivsete riskide maandamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid praeguseks oleme võtnud arvesse ka Grant Thornton Balticuga koostöös tuvastatud äririske, et tagada ettevõtte parem toimimine.

Rasmus Õisma, Montonio Finance OÜ juhatuse liige

Kai Paalberg
Tallinn, Eesti
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Tallinn, Eesti
Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).
Avage Kai Paalbergi CV
Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.