Kas teie organisatsioonis hinnatakse regulaarselt eesmärkide täitmist ohustavaid riske?

  • Kas organisatsiooni riskide haldamine toimib tõhusalt?
  • Kas teil on kindlustunne, et teie organisatsiooni tegevused on vastavuses regulatsioonidega ning sisemiste eeskirjadega?
  • Kas Teie kliendid on neile osutatavate teenustega rahul?
  • Kas organisatsiooni tegevus on läbipaistev nii teile kui teie klientidele ja teistele huvigruppidele?

Kui mõne küsimuse vastuseks on "ei" ja teil on soov seda muuta, tuleme teile selle muutuse elluviimisel appi. Allpool saate lähemalt tutvuda meie pakutavate teenustega.

Riskijuhtimisteenused on mõeldud eraettevõtjatele, kolmandale sektorile ja valitsusasutustele, nende haldusalas olevatele institutsioonidele, kohalikele omavalitsustele, sihtasutustele ja kodanikuühendustele.

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

Siseauditi funktsiooni lõime alguses vaid regulatiivsete riskide maandamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid praeguseks oleme võtnud arvesse ka Grant Thornton Balticuga koostöös tuvastatud äririske, et tagada ettevõtte parem toimimine.

Rasmus Õisma, Montonio Finance OÜ juhatuse liige

rich text with image

Saime ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi sertifikaadi

Bureau Veritas väljastas novembris 2023 Grant Thornton Balticule ISO 27001:2022 sertifikaadi. See kinnitab, et meil tuvastatakse, hinnatakse ja juhitakse infosüsteemidega seonduvaid turvariske pidevalt ja nõuetele vastavalt.

Lugege lähemalt

Riskijuhtimisteenused ja siseaudit

Siseauditi teenus

Aitame Teid siseauditi funktsiooni täitmisel, siseauditite ja nõuandvate tööde tegemisel, valitsemise hindamisel ja töötajate koolitamisel.

Finantssektori siseaudit

Saame toetada siseauditi funktsiooni loomisel juba finantssektoris tegutsemiseks vajaliku tegevusloa taotlemisel.

Projektiaudit

Teeme Euroopa Liidu fondidest, riigieelarvest, välisabist või muust allikast toetusi saanud projektide auditeid.

Rahapesu tõkestamine

Aitame koostada rahapesu riskihinnangut ja tõhusaid rahapesu tõkestamise protseduure, teeme valdkonna siseauditeid ja koolitusi.

Riskide hindamine ja haldamine

Nõustame Teid riskide hindamisel ja riskide haldamise süsteemi loomisel.

Eritööd

Teeme Teie soovil konkreetse eesmärgi ja ulatusega auditeid, kontrolle ja analüüse.

Kvaliteedimärk

Hindame raamatupidamisettevõtete tegevuse nõuetelevastavust kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamise ettevõte“ taotlemisel.

Siseauditi välishindamine

Hindame Teie ettevõtte siseauditi kvaliteeti või anname sõltumatu kinnituse enesehindamisele.

Rikkumisest teavitamine ettevõttes

Aitame luua rikkumisest teavitamise süsteemi Teie ettevõttes. Pakume nii kogu süsteemi kui ka selle mõne etapi ülesehitamist.

Kai Paalberg Grant Thornton Baltic
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg