Grant Thornton Balticul on üle 20-aastane kogemus erinevate varagruppide väärtuse määramisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel. Hindamisi oleme läbi viinud erinevates ettevõtetes ja tööstusharudes nii Eestis, Baltikumis kui ka teistes riikides.

Strateegiliselt tähtsates olukordades ei küsi ettevõtte juhtkond ja omanikud mitte ainult ettevõtte õiglast turuväärtust, vaid tahavad ka teada, missugused tegurid väärtust mõjutavad. Sõltuvalt hindamise eesmärgist ja äritegevuse eripäradest teeme hindamisi nii tulumeetodil (genereeritavate rahavoogude diskonteerimisel), turumeetodil (aktiivse turu korral turuinfo alusel), netovarade meetodil (varade ja kohustuste õiglase väärtuse tuvastamisel) kui ka erinevaid meetodeid kombineerides.

Hinnata võib erinevaid varagruppe. Meie teenused on järgmised:

 • Ettevõtte või äriüksuse väärtuse hindamine
 • Aktsiate või osade väärtuse hindamine
 • Nõuete ja lepingute väärtuse hindamine
 • Ärikinnisvara hindamine
 • Tootmis-, lao- ja tööstushoonete (varade) hindamine
 • Infrastruktuuriobjektide (nt vee-, gaasi- ja soojusvõrkude) hindamine
 • Hinnangud kohtu- ja ärivaidlustes (nt saamata jäänud tulu või kahjud)
 • Muud varad (sh masinad ja seadmed)

Väärtuse hindamise kohta täiendava info saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Saatke oma päring

Põhjuseid, miks vara väärtust hinnata, on erinevaid, näiteks:

 • Ostu-, müügi-, ühinemis- ja jagunemistehingute korral – väärtuse hindamine investeerimisotsuste tegemisel ja hinnaläbirääkimisteks, omakapitaliinvesteeringute kaasamisel, aktsiate või osade emiteerimisel, osalusoptsioonide sisseseadmisel, sõltumatu ekspertiis mitterahalise sissemakse hindamisel, väärtuse leidmine osaluste asendussuhete määramisel, väärtuse määramine seotud osapoolte vahelistes tehingutes.
 • Tagatisvarade väärtuse hindamine laenude refinantseerimisel või võõrkapitali esmasel kaasamisel.
 • Finantsaruandluse tarbeks – ostuanalüüsi koostamisel, kaetava väärtuse testimisel jne.
 • Eksperdiarvamused vaidlustes ja kohtuasjades – ärikatkestusest saamata jäänud tulu, maksejõuetuse põhjuste ning tekkimisaja tuvastamine, majanduslike kahjude hindamine.

Grant Thornton Baltic hindas Graanul Investi tehaseid Eestis, Lätis ja Leedus

Graanul Invest AS soovis hinnata laenu tagatiseks oleva vara väärtust.
Graanul Invest OÜ on Euroopa suurim pelletitootja ning üks suurimaid taastuvenergia tootjaid Läänemere piirkonnas. Eestis on Graanul Invest OÜ üks suurimaid erametsaomanikke. Baltikumis kuulub kontserni 11 pelletitehast ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama. Grant Thornton Baltic hindas Graanul Invest OÜ vara, mis on Luminor Bank AS-i väljastatud laenu tagatiseks, st kinnistuid koos pelletitehaste ning koostootmisjaamadega Eestis, Lätis ja Leedus.
Hindamiseks kasutati tulumeetodit
Äriüksuste hindamiseks jagasid Grant Thorntoni nõustajad kontserni varad eraldiseisvateks äriüksusteks. Seejärel tegid Eesti ja Läti hindajad kõikides üksustes kohapealse ülevaatuse ning vestlesid tehaste juhtidega, et tutvuda tehaste seisukorraga. Iga äriüksuse puhul võeti arvesse konkreetse tehase/tootmisüksuse tehnilisi andmeid ja tootmisvõimekust, et leida konkreetse üksuse poolt loodav rahavoog. Kinnisvara ja vallasvara turuväärtuse leidmiseks eraldati äriüksuse rahavoost muude materiaalsete ja immateriaalsete varadega seotud rahavood (tööjõukulud, käibekapitali muutused ja ettevõtlusrisk).
Lugege lähemalt