Kui suur on Teie ettevõtte või varade turuväärtus?

Grant Thornton Balticul on üle 20-aastane kogemus erinevate varagruppide väärtuse määramisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel. Hindamisi oleme läbi viinud erinevates ettevõtetes ja tööstusharudes nii Eestis, Baltikumis kui ka teistes riikides.

Strateegiliselt tähtsates olukordades ei küsi ettevõtte juhtkond ja omanikud mitte ainult ettevõtte õiglast turuväärtust, vaid tahavad ka teada, missugused tegurid väärtust mõjutavad. Sõltuvalt hindamise eesmärgist ja äritegevuse eripäradest teeme hindamisi nii tulumeetodil (genereeritavate rahavoogude diskonteerimisel), turumeetodil (aktiivse turu korral turuinfo alusel), netovarade meetodil (varade ja kohustuste õiglase väärtuse tuvastamisel) kui ka erinevaid meetodeid kombineerides.

Hinnata võib erinevaid varagruppe. Meie teenused on järgmised:

 • Ettevõtte või äriüksuse väärtuse hindamine
 • Aktsiate või osade väärtuse hindamine
 • Nõuete ja lepingute väärtuse hindamine
 • Ärikinnisvara hindamine
 • Tootmis-, lao- ja tööstushoonete (varade) hindamine
 • Infrastruktuuriobjektide (nt vee-, gaasi- ja soojusvõrkude) hindamine
 • Hinnangud kohtu- ja ärivaidlustes (nt saamata jäänud tulu või kahjud)
 • Muud varad (sh masinad ja seadmed)

Väärtuse hindamise kohta täiendava info saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Saatke oma päring

Case study Graanul Investi tehaste hindamine Eestis, Lätis ja Leedus Lugege lähemalt

Põhjuseid, miks vara väärtust hinnata, on erinevaid, näiteks:

 • Ostu-, müügi-, ühinemis- ja jagunemistehingute korral – väärtuse hindamine investeerimisotsuste tegemisel ja hinnaläbirääkimisteks, omakapitaliinvesteeringute kaasamisel, aktsiate või osade emiteerimisel, osalusoptsioonide sisseseadmisel, sõltumatu ekspertiis mitterahalise sissemakse hindamisel, väärtuse leidmine osaluste asendussuhete määramisel, väärtuse määramine seotud osapoolte vahelistes tehingutes.
 • Tagatisvarade väärtuse hindamine laenude refinantseerimisel või võõrkapitali esmasel kaasamisel.
 • Finantsaruandluse tarbeks – ostuanalüüsi koostamisel, kaetava väärtuse testimisel jne.
 • Eksperdiarvamused vaidlustes ja kohtuasjades – ärikatkestusest saamata jäänud tulu, maksejõuetuse põhjuste ning tekkimisaja tuvastamine, majanduslike kahjude hindamine.