Värbamisprotsessi käigus võib tekkida vajadus täiendavate tugiteenuste kasutamiseks, mis aitavad välja selgitada kandidaatide vastavuse värbava ettevõtte ootustele. Enamkasutatud tugiteenused on kandidaadi testimine ja hindamine.

Testimine ja hindamine

Testide abil saab välja selgitada kandidaatide tugevusi ja arengukohti ning mõtestada nende mõju töökäitumisele.

Testid näitavad, milline kandidaat vastab ettevõtte ootustele kõige paremini ehk aitavad hinnata, kes saab tööga kõige edukamalt hakkama.

Kasutame mitmesuguseid testimismeetodeid kandidaatide erialaste teadmiste ja oskuste, üldise vaimse võimekuse, isiksuseomaduste ja hoiakute mõõtmiseks. Testimise käigus suhtleme kandidaatidega, juhendame neid testide täitmisel ja anname igaühele tema tulemustest ülevaate.

Testimine

Testimine on meetod kandidaatide omaduste mõõtmiseks, samas omadustele hinnanguid andmata.

Kasutame järgmiseid teste:

  • Isiksusetestid
  • Vaimse võimekuse testid
  • Hoiakute testid
  • Teadmiste ja oskuste testid

Testimise käigus suhtleme kandidaatidega, juhendame neid testide täitmisel ja anname igaühele tema tulemustest ülevaate.

Võtke meiega ühendust!

Hindamine

Hindamine on meetod kandidaatide sobivuse mõõtmiseks konkreetsele ametikohale. Hindamise käigus anname tellijale soovitused sobivate testide kasutamiseks, testime kandidaate ning anname tellijale tagasisidet iga hinnatud kandidaadi tugevuste ja riskide kohta.

Võtke meiega ühendust!

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.