Personalijuhi teenus

Personalijuht on igas ettevõttes oluline ametikoht ning kui ettevõttel pole soovi või ka vajadust omale personalijuhti palgata, siis saab kokkulepitud mahus personalijuhi teenust ka sisse osta.
Teenuse sisse ostmine võimaldab kogemustega spetsialisti kaasamist sobivas ajalises mahus või teatud projektide käivitamiseks.

Personalijuhi teenuse sisse ostmine võimaldab ettevõttesse tuua kompetentse, kogemusi ja parimaid praktikaid, mille kaasamine väiksemale ettevõttele pikemaajaliselt ja täiskoormusega võib jääda kättesaamatuks.

Ajutine personalijuht

Kui ettevõte satub olema personalijuhtide vahel, siis tasub kaasata ajutine personalijuht, et organisatsioonis ei tekiks valdkonna vaakumit või tööde pikemaajalist kuhjumist.

Ajutine personalijuht saab ettevõttesse tuua kompetentse, kogemusi ja parimaid praktikaid, mille kaasamine väiksemale ettevõttele pikemaajaliselt ja täiskoormusega võib jääda kättesaamatuks.

Värske pilguga ning kogenud silmapaar võib ettevõtet üllatada, märgates ning tuues lauale teemad, mida ettevõttes pole teadvustatud või millele pole tähelepanu jätkunud.

Ajutine personalijuht hoiab käigus ettevõtte igapäevased rutiinid ja tegevused kui uue inimese leidmine võtab oodatust rohkem aega.

Personalijuhi või personalispetsialisti mentorlus

Väiksemal ettevõttel tasub kaaluda ka olemasolevale personalijuhile või personalispetsialistile ajutise personalijuhi kaasamist mentoriks ja konsultandiks, et kaasata kogemust ning pakkuda vajadusel tuge uues rollis alustamisel või suuremate ühekordsete projektide käivitamisel ja elluviimisel.

Võtke meiega ühendust!

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside loomine ja juhtimine ning inimeste värbamine, koolitamine, toetamine ja innustamine. Airi iseloomustamiseks saab öelda, et tal on suurepärane võime märgata lahendust vajavaid olukordi ja tuge vajavaid inimesi. Airit ei rahulda pealiskaudsed lahendused või vastused ja keerulistes olukordades läheb ta alati sügavuti. Airit iseloomustab ka pidev arengule orienteeritus ja teiste innustamine elukestvaks õppimiseks.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.