Eritöödena teostame näiteks:

Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamine

Nõustame tõhusa järelevalve protsessi loomisel - aitame hinnata korruptsiooniriske, kaardistada korruptsiooniriskiga tegevused ning meetmed huvide konflikti vältimiseks ning lahendamiseks.

Tehingu seaduslikkuse või vastavuse kontroll

Hindame nii riigihangete kui ettevõtte hangete/ostude vastavust seadusele, sisekorra eeskirjadele ja heale tavale:

 • kas kõik hanked on läbi viidud ja seda on tehtud kooskõlas riigihangete seadusega ja sise-eeskirjadega
 • kas konkurentsiolukorda kasutatakse efektiivselt ära (nt pakkumiste võtmisel)
 • kas kõigi ostude puhul on tagatud hanke läbipaistvus ja kontrollitavus
 • kas on rakendatud huvide konflikti vältimise meetmeid
 • kas organisatsiooni hangete kord on piisav ja asjakohane ning seda täidetakse

Sisekontrolli teenus

Kontrollime Teie organisatsiooni igakuiseid:

 • sularahakassa tehinguid
 • ostu- ja müügitehinguid
 • majanduskulude sihipärasust
 • huvide konfliktide esinemist
 • nõuete ja kohustuste haldust
 • lepingute sõlmimise protsesse
 • (finants)aruandluse korrektsust ja asjakohasust
 • teisi Teile olulisi finantsarvestuse valdkondi

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.

Kai Paalberg
Tallinn, Eesti
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Tallinn, Eesti
Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).
Avage Kai Paalbergi CV
Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg