Anastasia Borovaja

Partner, raamatupidamise osakonna juht

Artikkel Pange tähele muudatusi aastaaruande koostamisel! Lugege lähemalt

Grant Thornton Baltic on üle 25 aasta nõustanud nii era- kui avaliku sektori ettevõtteid ja organisatsioone ning ära teeninud nende usalduse. Pakume oma maksu-, finants- ja õigusosakonna, kolmes Balti riigis asuvate kontorite ja enam kui sajas riigis töötavate kolleegide toel professionaalseid ja terviklikke raamatupidamisteenuseid.

Grant Thornton Balticu raamatupidamisosakonnal on kogemus kõikides raamatupidamist ja aruandlust puudutavates küsimustes.

Meie teenused hõlmavad raamatupidamisteenus/finantsarvestust, aruandlust, palgaarvestust, maksukuulekust, ajutist raamatupidamispersonali jt. Kõiki neid võib kliendi vajaduse järgi osta kas täis- või osateenusena. Meie finantsarvestusteenused on kooskõlas kohalike raamatupidamisstandarditega. Samuti teisendame aruandeid nii, et need vastaksid rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele ja/või Ameerika Ühendriikide tunnustatud raamatupidamisstandarditele (GAAP). Kasutame nii oma (veebipõhist vm) raamatupidamistarkvara kui kliendi tarkvara, kui ta selleks soovi avaldab.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt!

Raamatupidamisteenused/finantsarvestus

 • finantsarvestuse ja raamatupidamise täisteenus
 • finantsarvestuse ja raamatupidamise osateenus (nt debitoorne/kreditoorne võlgnevus, põhivarad, reisi- ja kuluaruanded jms)
 • täielik või osaline maksuarvestus
 • esindame klienti suhtlemisel audiitorite ja/või ametiasutustega, vastame nende päringutele.

Aruandlus

 • koostame ja esitame aastaaruanded (sh konsolideeritud aastaaruanne)
 • koostame kliendi juhiste põhjal kontserni ja juhtkonna aruanded
 • koostame kliendi juhiste põhjal eelarved, finantsanalüüsid ja -prognoosid, eelarve täitmise ja rahavoo aruanded jms
 • koostame ja esitame kohalikud statistika, Intrastati, keskpanga jm aruanded
 • koostame ja esitame muud aruanded (nt pakendamise, tolli jne).

Palgaarvestus ja sellega seotud teenused

 • palga arvutamine
 • koostame ja esitame palgaga seotud maksudeklaratsioonid
 • peame puhkusereservi arvestust
 • kanname töötajate andmed töötamise registrisse ja kustutame neid sealt
 • korraldame raha liikumise töötajate/maksuameti kontole
 • haldame personalidokumente.

Maksuarvestus

 • koostame ja esitame käibemaksudeklaratsioonid
 • koostame ja esitame palgaga seotud maksudeklaratsioonid
 • koostame ja esitame ettevõtte tulumaksudeklaratsioonid
 • koostame ja esitame aktsiisimaksu- jm maksudeklaratsioonid
 • esindame klienti maksuametis ja vastame kliendi eest päringutele.

Ajutine personal

 • pakume finantsjuhi, pearaamatupidaja ja/või raamatupidajate osalise või täisajaga ajutise asendamise teenust.

Muud teenused

 • ettevõtte/maksumaksjate registreerimine
 • korraldame ettevõtte ametliku aadressi üürimist
 • kujundame ümber raamatupidamisprotsessid ja -protseduurid ning kohandame finantseerimissüsteeme
 • anname nõu raamatupidamis- ja finantsjuhtimistarkvara väljatöötamisel
 • kavandame raamatupidamisprotsessi, ehitame selle üles ja mõõdame selle tõhusust
 • arhiveerime dokumente
 • skaneerime dokumente, koostame haldusdokumente, anname nõu raamatupidamisteabe korrastamiseks jms
 • korraldame raamatupidamiskoolitusi.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt!

Raamatupidamine on alati õigeaegselt ja korrektselt tehtud

"Me elame maailmas, kus on hinnas kiirus, korrektsus ja usaldusväärsus. Rahvusvahelise spordistatistika pakkujana me just sellised olemegi ja ootame samasugust suhtumist ka oma koostööpartneritelt.

Ligi 15-aastane koostöö Grant Thornton Balticuga on meie omavahelise sobivuse ilmekaks tõestuseks. Meie 220 töötajaga Eestis asuva ettevõtte palgaarvestus  ja raamatupidamine on alati õigeaegselt ja korrektselt tehtud. Lisaks sellele, et numbrid alati klapivad, teeb meile head meelt see, et meil on ka väga hea klapp inimeste vahel. Grant Thorntoni spetsialiste iseloomustab vastutulelikkus ja sõbralik suhtumine ning siiras soov alati pakkuda parimat."

 

Joel Järvela, Sportradar OÜ juhatuse liige

Olete huvitatud pakkumisest oma ettevõttele?