Ärikeskkonna stabiilisust, ennustatavust ja jätkusuutlikkust mõjutavad suuresti lepingulised õigussuhted, mis raamistavad ettevõtte majandustegevust. Seetõttu tuleb tehingute kavandamisel alati silmas pidada, et poleks ülemääraseid riske ja lisandväärtus oleks maksimaalne.

Grant Thornton Balticu õigus-, maksu- ja finantsosakonna spetsialistid koostavad lepingud, mis vastavad majanduslikult ja õiguslikult kliendi parimatele ärihuvidele. Me keskendume detailidele ning teeme aktiivselt kliendiga koostööd – see aitab leida ka kõige keerukamates tehingutes vajaliku õiguste ja kohustuste tasakaalu.

Grant Thornton Baltic nõustab ja pakub lepingute koostamise teenust kõikides äri- ja võlaõigusega reguleeritud tehingutes:

  • ostu-müügitehingud
  • ühinemis- ja jagunemislepingud
  • koostöölepingud
  • tootmis- ja edasimüügikokkulepped
  • teenuse osutamise lepingud (käsundus, töövõtt, agendilepingud, veo- ja hoiulepingud)
  • litsentsilepingud
  • üüri- ja rendisuhted
  • laenulepingud
  • sponsorlus- ja projektitoetuslepingud
  • nõuete loovutamine ja kohustuste ülevõtmine.

Saatke oma päring