Turgude mitmekesisus, kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumine, innovatsioon ja kiiresti arenev majandusruum on kaasa toonud ka uued ärimudelid. Avaramad võimalused tähendavad aga tihti keeruliselt põimunud õigussuhteid ja üha detailsemaid reegleid ja määrusi. See omakorda nõuab ettevõtjatelt professionaalseid erialaseid teadmisi ja oskusi, et võtta vastu kaalutletud otsuseid.

Grant Thornton Baltic pakub alustavale või laienevale ettevõttele igakülgset juriidilist tuge:

  • õigusanalüüs
  • sobiliku juriidilise vormi ja struktuuri leidmine ettevõttele
  • äriühingu asutamine ja sissemaksete tegemine
  • dokumentide vormistamine
  • lubade ja registreeringute taotlemine
  • finantseerimisskeemide väljatöötamine
  • esindamine ja läbirääkimistel osalemine
  • lepingute koostamine
  • intellektuaalse omandi kaitsmine

Lisaks sellele ka raamatupidamise ja audiitorkontrolli teenuseid, abi äriplaanide ja finantsprognooside koostamisel ning juhiseid ettevõtlusega seotud maksuaspektide osas.

Grant Thornton Balticu eesmärk on seista selle eest, et meie välja töötatud ärilahendused aitaksid tõhusalt kaasa kliendi ettevõtte väärtuse kasvule. Olgu strateegiaks uute turgude hõivamine, eri koostöövormid ja kokkulepped, ühinemis- või omandamistehingud, ressursside optimeerimine ja ümberpaigutamine või lihtsalt riskide hajutamine – me hoolitseme selle eest, et kõik juriidilised sammud oleksid detailideni läbi mõeldud ning vastaksid ka targa maksuplaneerimise ja finantsjuhtimise põhimõtetele.

Grant Thornton Baltic toetab oma kliente ka siis, kui neil seisavad ees sellised valikud nagu turult väljumine, ettevõtte müümine või äriühingu likvideerimine. Meie spetsialistid aitavad kliendil leida parimad õiguslikud võimalused, kuidas äritegevusest efektiivselt ja kindlalt eemalduda.

Saatke oma päring