Eesti fiskaalpoliitika eesmärk on luua ettevõtlus- ja investeerimiskliima arenguks soodsad tingimused.

Grant Thornton Balticu maksunõustajad pakuvad ettevõtetele abi kõigis ettevõtlusmaksudega seotud küsimustes nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Anname nõu nii tavapärastes kui ka keerukamates tulumaksuküsimustes, kaasates vajadusel oma rahvusvahelise koostöövõrgustiku partnereid.

Ettevõtte tulude maksustamine mõjutab investeeringuid. Eestis puudub traditsiooniline kasumi maksustamine – nii on võimalik kasumi maksustamist edasi lükata, kuni see reaalselt välja makstakse. Iseenesest lihtne maksusüsteem peidab endas siiski mitmeid riske ning võimalusi – meie maksunõustajad aitavad neid hinnata, lähtudes kliendi ärivajadustest.

  • tehingute nõustamine, arvestades vajadusel rahvusvahelist maksuõigust ning maksulepinguid
  • nõuanded sobiva ettevõtlusvormi ja juriidilise struktuuri kohta
  • nõuanded omakapitali sisse- ja väljamaksete kohta
  • dividendide maksustamine
  • maksuvabastuse ning välisriigis makstud tulumaksu arvesse võtmine
  • nõuanded kinnipeetava tulumaksu kohta
  • nõuanded piiriülese kontserni efektiivse maksumäära kohta
  • tugi erisoodustuse küsimustes
  • nõuanded motivatsiooniprogrammide kohta
  • füüsilisest isikust ettevõtja maksustamine

Teema kõnetab Teid?

Saatke oma päring

Väljamaksete maksustamine

Ettevõtte tulumaksustamine toimub tuluallika tasandil, seega tuleb tähelepanelik olla juba juriidilise struktuuri valikul.

Sageli vajavad kliendid abi selgitamaks maksuhaldurile, et ümberorganiseerimine on antud tingimustel maksuneutraalne, mitte kasumi lubamatu ümberpaigutamine esmase tuluallika arvelt.

Tähelepanu väärivad teemad on ka omakapitali struktuur ning väljamaksed omakapitalist kasumi jaotamise või ettevõtlusest väljumise korral, samuti äritegevuse finantseerimine seotud allikatest.

Ettevõtjal tasub enne kasumi väljamaksmist ning selle maksustamist hoolega järele mõelda, kas tema tehingute puhul kehtib mõni maksusoodustus (vabastus või krediit), mida saaks maksukohustuse vähendamisel kasutada. Seda tuleks arvestada ka kahjumlike äriühingute likvideerimisel. Aitame klientidel neid võimalusi näha ja arvesse võtta.

Piiriüleste teenuste kasutamisel tehtavate väljamaksete osas kehtib vahel tulumaksu kinnipidamise kohustus, mille alused ja määrad on erinevad. Paljudel juhtudel pakuvad riikidevahelised maksulepingud kas soodusmäära või isegi vabastust. Anname klientidele nõu vajalike tingimuste täitmisel ja vormistamisel.

Teema kõnetab Teid?

Saatke oma päring

Tööjõu maksustamine

Eesti kõrged tööjõumaksud panevad ettevõtjaid üha enam mõtlema alternatiivsetele võimalustele. Otsitakse lahendusi töösuhte muutmiseks või soodsamaid kompensatsioonistrateegiaid. Sageli ei mõelda aga maksutagajärjele, mis võivad soovitud säästu asemel tekitada maksukohustuse. Aitame kliendil välja töötada maksuefektiivse tasustamise süsteemi, mis hõlmab nii töö- kui ka võlaõiguslike suhete analüüsi. Nõustame vajadusel ka deklareerimisel ja lepingute koostamisel.

Tihti ei pöörata tähelepanu sellele, kuidas motivatsioonipaketid mõjutavad töötaja tulemuslikkust, kartes erisoodustusmakse, mille maksukulu kokku on ligi 68%.  Teatud liiki hüvedele pakub seadus ka erandeid. Kõikide võimaluste parimaks kasutamiseks leiate kindlasti tuge meie maksunõustajatelt.

Seaduseandja on nüüdseks loonud selgemad juhised optsiooniprogrammi maksustamiseks ning teatud tingimustel kehtib optsioonide osas veel ka vabastus erisoodustusmaksudest. Samas on paljud spetsiifilised motivatsiooniprogrammid endiselt seadusega reguleerimata, jättes tööandjad n-ö halli tsooni. Oleme abiks nii kehtivate kui ka uute optsioonide ning muude motivatsiooniprogrammide ülevaatamisel, koostamisel ja rakendamisel.

Füüsilisest isikust ettevõtja

Füüsilisest isikust ettevõtjaile teeme või korrastame raamatupidamist, koostame tuludeklaratsioone ja suhtleme maksuhalduriga.

Teema kõnetab Teid?

Saatke oma päring