Kui Te vajate koolitust mõnel raamatupidamisega seotud teemal, siis saame kindlasti aidata.

Grant Thornton Balticu raamatupidamisosakonnal on kogemus kõikides raamatupidamist ja aruandlust puudutavates küsimustes.

Olete huvitatud pakkumisest oma ettevõttele?