Due diligence annab ettevõttest üksikasjaliku ülevaate

Hoolsusaudit ehk due diligence on oluline osa igast ostutehingust, aidates investoritel enne planeeritud tehingut vaadata lähemalt kõiki ettevõttega seonduvaid aspekte.

Due diligence on omandatava ettevõtte põhjalik äri-, finants-, maksu- ja juriidiline analüüs. Analüüsi tulemusel koostame raporti, mis annab üksikasjaliku ülevaate kontrollitavast ettevõttest, et saaksite teha informeeritud otsuse. See võimaldab paremini mõista ettevõtte ärimudelit ja peamisi kasvutegureid, teada saada analüüsi käigus tuvastatud riskid ning soovitused nendega toimetulekuks. Due diligence’i käigus kogutud info kulub marjaks ära ka läbirääkimistel.

Finantsalane due diligence

Finantsalane due diligence erineb märkimisväärselt raamatupidamise aastaaruande auditist, kuna analüüsib ja selgitab täpsemalt põhjuseid, mis on numbrite ja äritulemuste muutuste taga.

Saatke oma päring

Tehingunõustamine Grant Thornton Baltic nõustas ISS Eesti omandanud investoreid Lugege lähemalt

Due diligence’i ulatus sõltub tehingust ja kontrollitavast ettevõttest, kuid võib keskenduda näiteks:

  • normaliseeritud kasumlikkusele – valideerides juhtkonna poolseid korrigeerimisi, võttes arvesse due diligence’i tulemusi ja ühekordseid tulusid-kulusid ning võimalikke mõjusid arvestuspõhimõtete muutustest;
  • ajaloolistele kasvu ja kasumlikkuse teguritele – analüüsides võtmekliente ja lepinguid, müügitulu ja marginaale kas kliendi, segmendi või toodete lõikes, ning valdkonnale omaseid mõõdikuid; 
  • käibekapitali vajaduse ja hooajalisuse analüüsile, samuti netovõla taseme analüüsile, tuvastamaks võimalikke laenusarnaseid kohustusi;
  • finants- ja juhtimisaruandluse kvaliteedile, andes ülevaate finantsosakonna kontrollsüsteemist, raporteerimise ja eelarvestamise protseduuridest jne.

Due diligence’i põhjalikkus sõltub kontrollitavast ettevõttest ja tehinguga püstitatud eesmärkidest, mistõttu töötame põhjalikkuse välja koostöös Teiega.

Põhjalik due diligence aitab vähendada riske, tuvastada olulisi punkte ostu-müügilepingu läbirääkimisteks ja tehingujärgseks ettevõtte integreerimiseks ning aitab vältida üllatusi ja ootamatuid kulutusi hilisemates faasides.

Saatke oma päring