Due diligence annab ettevõttest üksikasjaliku ülevaate. Hoolsusaudit ehk due diligence on oluline osa igast ostutehingust, aidates investoritel enne planeeritud tehingut vaadata lähemalt kõiki ettevõttega seonduvaid aspekte. Due diligence’i käigus kogutud info kulub marjaks ära ka läbirääkimistel ning aitab tuvastada riskid mida maandada ostu-müügilepingus.

Due diligence on omandatava ettevõtte põhjalik äri-, finants-, maksu- ja juriidiline analüüs. Analüüsi tulemusel koostame raporti, mis annab üksikasjaliku ülevaate kontrollitavast ettevõttest, et saaksite teha informeeritud otsuse. See võimaldab paremini mõista ettevõtte ärimudelit ja peamisi kasvutegureid, teada saada analüüsi käigus tuvastatud riskid ning soovitused nendega toimetulekuks. Due diligence’i käigus kogutud info kulub marjaks ära ka läbirääkimistel.

Due diligence'i kohta saate lähemalt lugeda ka siit.

Saatke oma päring

Due diligence’i ulatus sõltub tehingust ja kontrollitavast ettevõttest, kuid võib keskenduda näiteks:

  • normaliseeritud kasumlikkusele – valideerides juhtkonna poolseid korrigeerimisi, võttes arvesse due diligence’i tulemusi ja ühekordseid tulusid-kulusid ning võimalikke mõjusid arvestuspõhimõtete muutustest;
  • ajaloolistele kasvu ja kasumlikkuse teguritele – analüüsides võtmekliente ja lepinguid, müügitulu ja marginaale kas kliendi, segmendi või toodete lõikes, ning valdkonnale omaseid mõõdikuid; 
  • käibekapitali vajaduse ja hooajalisuse analüüsile, samuti netovõla taseme analüüsile, tuvastamaks võimalikke laenusarnaseid kohustusi;
  • finants- ja juhtimisaruandluse kvaliteedile, andes ülevaate finantsosakonna kontrollsüsteemist, raporteerimise ja eelarvestamise protseduuridest jne.

KLIENT KIIDAB

Inspecta Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni Kiwa, mis on maailma 20 juhtiva tipporganisatsiooni seas katsetamise, tehnilise kontrolli ja sertifitseerimise (TIC) valdkonnas. 

2023. aastal omandasime Eesti ettevõtte Metrex Mõõtekeskus OÜ. Ettevõte on spetsialiseerunud mõõtevahendite kalibreerimisele ja nende kontrollimisele, kas mõõtevahendid on töökorras ja kas neid kasutatakse õigesti. Metrex on üks kaalude kalibreerimise ja taatlemise teenuste pakkujatest. Kütusemahutite taatlemise valdkonnas on Metrex turuliider. Metrexi lisandumisega laieneb Inspecta Estonia OÜ teenuste sortiment.  

Kaasasime Grant Thornton Balticu nõustamistiimi, et teha Metrexi finants-, õigus- ja maksualane due diligence, ning õigusnõustamise tiim aitas meid aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimise protsessis. Tänu nõustamistiimi professionaalsele ja efektiivsele tööle saime põhjaliku ülevaate Metrex Mõõtekeskus OÜ finantsseisundist, tegevuse tugevustest, turupotentsiaalist ja sellega seonduvatest riskidest. Due diligence aitas kaasa läbirääkimistel ostu-müügitehingu tingimuste üle.

KIWA logo

 

Tõnu Roosaar
Inspecta Estonia OÜ tegevjuht

Finantsalane due diligence

Finantsalane due diligence erineb märkimisväärselt majandusaastaaruande auditist, kuna analüüsib ja selgitab täpsemalt põhjuseid, mis on ettevõtte ajalooliste äritulemuste saavutamise taga ning võimalikud riskid võttes arvesse planeeritud tehingut (sh ostuhinna komponentide analüüsimine).

Due diligence’i põhjalikkus sõltub kontrollitavast ettevõttest ja tehinguga püstitatud eesmärkidest, mistõttu töötame põhjalikkuse välja koostöös Teiega.

Põhjalik due diligence aitab vähendada riske, tuvastada olulisi punkte ostu-müügilepingu läbirääkimisteks ja tehingujärgseks ettevõtte integreerimiseks ning aitab vältida üllatusi ja ootamatuid kulutusi hilisemates faasides.

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

Acton Captal Partners on juhtiv kasvufaasi riskikapitalifondid, millel on enam kui 20-aastane investeerimiskogemus ja hea arusaam kõrgtehnoloogilisi lahendusi pakkuvatest ärimudelitest. Meie missioon on toetada kõrgtehnoloogiliste lahenduste valdkonna eestvedajaid, kellel on potentsiaali luua pikemas perspektiivis väärtust.

2022. aastal investeerisime Eesti iduettevõttesse Qualitista, mis kasutab kaubamärki Klaus. Ettevõte tegeleb klienditoe kvaliteedi tagamise SaaS lahenduse haldamisega, mille eesmärk on jälgida ja parendada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete klienditeeninduse taset. Investeerimisprotsessi raames kaasasime Grant Thornton Balticu nõustamistiimi, kes tegi Klausis finants- ja maksualase due diligence’i. Arvestades iduettevõtete maailmale iseloomulikku kiiret tempot, hindame kõrgelt Grant Thornton Balticu spetsialistide võimekust teha hoolsusaudit lühikese aja jooksul ja esitada töö tulemus kokku lepitud tähtajaks.

Meil on olnud suur rõõm teha koostööd Grant Thornton Balticu nõustamistiimiga!

2022 Acton logo 2.pngBenedikt Sudbrock
Acton Capital Partners GmbH peajurist

Kliendilood

Valik meie nõustajate poolt tehtud töid ettevõtete ostu- ja müügi-, ühinemis- ja jagunemistehingute nõustamise valdkonnas. Tutvuge veel tehtud töödega

jaanuar 2024

Aitasime tugevdada kahe suure keemiaettevõtte koostööd

Maksu- ja õigusnõustamine, raamatupidamine

Saksa pereettevõte Bodo Möller Chemie ostis 2023. aastal Henkelilt kaubamärkide Loctite, Teroson ja Technomelt turustusõigused ning asutas tütarühingu.

Lugege lähemalt

september 2023

Nõustasime rahvusvahelise ettevõtte Inspecta Estonia OÜ juhtkonda

Finants-, maksu- ja õigusnõustamine

Grant Thornton Balticu nõustamistiim nõustas Inspecta Estonia OÜ juhtkonda Metrex Mõõtekeskus OÜ ostmisel.

Lugege lähemalt

september 2023

Nõustasime Sirowat konkurendi ostmisel

Finants- ja õigusnõustamine

Rahvusvaheline kosmeetika-, parfümeeria- ja salongitoodete ning käsimüügiravimite hulgimüüja Sirowa ostis tuntud Eesti ilutoodete hulgimüüja.

Lugege lähemalt

detsember 2022

Nõustasime OÜ-d Rannu Seeme osaniku väljumise tehingus

Õigus- ja maksunõustamine

Grant Thornton Balticu tehingunõustamise tiim aitas kliendile välja töötada tingimused osaniku väljumiseks, sh nõustasime tehingu läbiviimist ja vormistamist.

Lugege lähemalt

november 2022

Nõustasime riskikapitalifondi investeeringut iduettevõttesse Qualitista

Finants- ja maksunõustamine

Grant Thornton Baltic tegi 2022. aasta augustis Eesti iduettevõttele Qualitista finants- ja maksualase hoolsusauditi.

Lugege lähemalt

november 2022

Nõustasime Audide maaletoojat osaluse müümisel

Maksu- ja õigusnõustamine

2022. aasta kevadsuvel müüs Fourings OÜ, mis koondab Eestis Audide müügi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid, 50-protsendilise osaluse investeerimisettevõttele UG Investments.

Lugege lähemalt

oktoober 2022

Nõustasime riskikapitalifondi investeeringut iduettevõttesse Jobbatical

Maksu- ja finantsnõustamine

Põhjamaade riskikapitalifond Inventure investeeris 2022. aastal Eesti iduettevõttesse Jobbatical 11,6 miljonit eurot.

Lugege lähemalt

jaanuar 2022

Nõustasime Saksa ettevõtet RAUMEDIC

Õigus-, maksu- ja finantsnõustamine

Nõustasime Saksamaa ettevõtet RAUMEDIC AG aktsiaseltsi A&G ostmisel.

Lugege lähemalt

detsember 2021

Nõustasime rahvusvahelist kindlustusmaaklerit Howden Eesti turule sisenemisel

Õigus-, maksu- ja finantsnõustamine

Grant Thornton Baltic nõustas ostutehingus Howden Finland Oy-d, mis on Soomes valdkonna turuliider ja kuulub rahvusvahelisse kontserni Howden Broking.

Lugege lähemalt

november 2020

Nõustasime BlackFini investeeringut finantsvaldkonna start-up’i

Finantsnõustamine

Grant Thornton Baltic tegi novembris 2020 piiratud ulatusega finants- ja maksualase due diligence’i start-up ettevõttele Modularbank, mis pakub uue põlvkonna pangandusplatvormina kliendikeskseid finantsteenuseid.

Lugege lähemalt

juuli 2019

Grant Thornton Baltic nõustas ISS Eesti omandanud investoreid

Finants- ja maksunõustamine

Nõustasime investoreid ISS Eesti äritegevuse ostmisel tehes finants- ja maksualase due diligence’i...

Lugege lähemalt

juuni 2019

Rahvusvaheline hulgimüüja EUGESTA ostis Eesti juhtiva kohviettevõtte

Õigus-, maksu- ja finantsnõustamine

Grant Thornton Baltic nõustas 2019. aasta kevadel Leedu ettevõtte EUGESTA Läti üksust EUGESTA un Partneri SIA, kes omandas KAFO Eesti OÜ. KAFO Eesti OÜ impordib ja müüb Eestis kohvi ja kohvivalmistamise seadmeid.

Lugege lähemalt

aprill 2018

United Motors ostis Peugeot' ja Hyundai edasimüüja

Õigus-, maksu- ja finantsnõustamine

Grant Thornton Baltic nõustas United Motorsit nii ettevõtte omandamistingimuste paika panemisel, üleantavate varade määratlemisel, lepingute koostamisel kui ka hinnaläbirääkimistel. Samuti tegi Grant Thornton Baltic hoolsusauditi (due diligence’i) Auto Forte Tallinn OÜ-le veendumaks, et ostetav vara vastab ostja soovidele ning tingimustele.

Lugege lähemalt

juuli 2018

Grant Thornton Baltic OÜ nõustas BPM Capital OÜ-d andmesidevõrkude rajamisega tegeleva Corle OÜ omastamisel

Finants- ja maksunõustamine

Tehingu keerulisus seisnes selles, et lühikese aja jooksul tuli teha ettevõtte pikaajaliste finants- ja maksuandmete sisuline ja detailne analüüs, et avastada võimalikud kitsaskohad, riskid ja ohud ning anda kliendile ülevaade ettevõtte praegusest seisukorrast.

Lugege lähemalt

juuni 2017

Grant Thornton Baltic nõustas Eestis BMW, MINI ja Kia müügiõiguste üle minemist Inchcape Motors Estonia OÜ-le

Õigus-, finants- ja maksunõustamine

Juunis lõpule jõudnud tehinguga müüs United Motors oma Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel asuvad BMW, MINI ja KIA müügi ning hoolduse ja remondiga tegelevad esindused osaühingule Inchcape Motors Estonia. United Motors jätkab BMW-de ja MINI-de hooldust ja remonti Tallinna külje all asuvas Peetri esinduses.

Lugege lähemalt