Due diligence annab ettevõttest üksikasjaliku ülevaate

Due diligence on omandatava ettevõtte põhjalik äri-, finants-, maksu- ja juriidiline analüüs, mille tulemusena koostame raporti, mis annab üksikasjaliku ülevaate kontrollitavast ettevõttest.

Due diligence aitab vältida hilisemaid ootamatuid kulutusi, mis võivad ühinemise või omandamise käigus tekkida.

Erilist tähelepanu pöörame konkreetsetele riskidele, näiteks juhtimissüsteemi vähene läbipaistvus, ülemäärane sõltuvus võtmeisikust, varjatud kohustused ja bilansivälised kokkulepped, lepingute õiguskindlus, seadusrikkumised ja varasemast ajast pärit maksuriskid.

Saatke oma päring

Artikkel Kinnisvarainvesteeringute kajastamine: õiglase väärtuse või soetumusmaksumuse meetod? Lugege lähemalt