Millistel ettevõtetel on kohustus tegeleda rahapesu ja terrorismi tõkestamisega?

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega peavad tegelema kõik ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus – finantssektoris tegutsevad ettevõtted, hasartmängu korraldajad, kinnisvaravahendajad, kauplejad, väärismetalli kokkuostjad ja hulgimüüjad, audiitorid, raamatupidamisteenuse ja nõustamisteenuste pakkujad, pandimajad, notarid, advokaadid jpt.

Kui rahapesu seadus kohaldub ka Teie ettevõttele, peavad Teil olema:

  • koostatud ettevõtte tegevusega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hinnang
  • kirjalikult defineeritud ja juhatuse poolt kinnitatud ettevõtte riskiisu
  • protseduurireeglid, millega Teie ettevõte neid riske maandab
Millest peaksite alustama? Testige oma valmisolekut!

Millest Te peaksite alustama?

Kõigepealt tuleb selgeks teha, kas seadus Teie ettevõttele kohaldub. Kui jah, siis kas Teil on eelmainitud dokumendid koostatud?

Järgmiseks soovitame analüüsida, kas need kohustuslikud dokumendid on seadusega kooskõlas, kas protseduurid on tõhusad ja kas neid ettevõttes tegelikult ka täidetakse. Lugege ka artiklit selle kohta, milliseid puuduseid on meie meeskond ettevõtete rahapesu protseduurides tuvastanud.

Testige oma valmisolekut!

Oleme koostanud ankeedi, mille põhjal saate teada, kas Teie ettevõte peab tegelema rahapesu tõkestamisega ja kui valmis Teie ettevõtte rahapesu tõkestamise vallas on.

Testige oma ettevõtte valmisolekut!

Kuidas saame Teid aidata?

Kõike ei pea ise tegema!

Kui ressurssi või kompetentsi napib, saame Teile analüüsi tegemisel ning parendamist vajavate kohtade tuvastamisel appi tulla. Meil on selles valdkonnas arvestatav kogemus. Oleme oma meeskonnaga aidanud tõhustada mitme organisatsiooni rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise protseduure, hinnates nende vastavust ja täitmist ning teinud soovitusi parendusteks.

Kuidas saame Teid siis aidata?

Pakume välja kolm võimalust.

  1. Analüüsime Teie ettevõtte rahapesu tõkestamise protseduuride vastavust seadusele.
  2. Analüüsime nii rahapesu tõkestamise protseduuride kui ka riskide hindamise ning riskiisu kajastamise vastavust seadusele.
  3. Lisaks kõigi dokumentide seadusele vastavuse analüüsile testime ka seda, kuidas tegelikkuses Teie ettevõttes rahapesu protseduure täidetakse.

Analüüsi tulemusena tuvastame puudused ja kitsaskohad (võimalused protseduuride tõhustamiseks) ning koostame aruande koos soovitustega, kuidas protseduure tõhustada.

Analüüsi teeb meie kogenud riskijuhtimise tiim ja vajadusel kaasame Grant Thornton Balticu õigusnõustajaid.

Kõlab hästi? Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt!

KLIENT KIIDAB

Praktilised nõuanded teevad töö lihtsamaks

Saime Grant Thornton Balticust väärtuslikku nõu oma ettevõtte riskiisu, riskihinnangu ja rahapesu tõkestamise protseduurireeglite ülevaatamisel ning täiustamisel. Meeldis nõustajate personaalne lähenemine – dokumentide täiustamisel lähtusid nõustajad meie spetsiifilistest vajadustest ja ettevõtte tegevusest.

Matti Laarmaa
OÜ SAGA Family Office juhatuse liige

Ettevõtete tegevus rahapesu tõkestamisel võetakse luubi alla

Riik pöörab rahapesu tõkestamisele üha rohkem tähelepanu. Seega peavad ettevõtted, kelle kohustus on rahapesu tõkestamisega tegeleda, olema valmis senisest põhjalikumaks ja sagedasemaks kontrolliks, mis tuvastab, kas nad täidavad kõiki seadusega ettenähtud reegleid. Lugege teema kohta lähemalt siit.

TEENINDATUD KLIENDID

Mogo, ESTO, Estravel, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, Berger Financial Group, Trigon Asset Management, jt.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.

Kai Paalberg Grant Thornton Baltic
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg