Mart Nõmper

Partner, audiitorteenuste valdkonna juht, vandeaudiitor

Artikkel Vaadake üle, kas peate tellima aastaaruande auditi Lugege lähemalt

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimine

Audiitorkontroll kuulub lahutamatult iga ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde – see aitab tagada klientide ja partnerite usalduse ning pakub väärtuslikku teavet juhtimisel. Audiitori valikul on tähtsateks kriteeriumiteks tema kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja kogemus.

Grant Thornton Balticu audiitorkontroll hõlmab IFRSi või Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFRS) alusel koostatud aruannete auditit. Meie audiitor hindab sõltumatu spetsialistina, kas ettevõtte juhtkonna koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandustegevust õigesti ja õiglaselt. Kinnitust raamatupidamisaruande õigsuse kohta kasutab küll eelkõige infotarbija väljastpoolt ettevõtet, aga samas pakume audiitorkontrolli raames ka juhtkonnale lisaväärtust. Nimelt anname auditi käigus tagasisidet nii leitud puuduste kohta kui soovitusi nende kõrvaldamiseks, samuti ettepanekuid arvestussüsteemi tõhustamiseks. Esitame olulisemad tähelepanekud ka kirjalikult. Teeme kontrolli käigus kindlaks riskikohad, mis võivad tekitada olulisi vigu aruandluses, ja pöörame oma auditis erilist tähelepanu just neile valdkondadele.

Audiitorkontroll on alati kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

Saatke oma päring

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole veel audit. Ülevaatuse ulatus ja maht on tunduvalt väiksem kui auditi puhul, piirdudes peamiselt juhtkonna intervjueerimise ning analüüsidega. Seega ei anna ülevaatus kliendile nii suurt kindlust kui audit. Finantsaruandluse ülevaatus on alati kooskõlas rahvusvahelise standardiga.

Kokkuleppelised toimingud

Ettevõtte juhtkonnal või omanikul tekib vahel vajadus konkreetse aruandekirje (nõuded klientide vastu, müügitulu jne), finantsaruande (bilanss, kasumiaruanne) või arvestusvaldkonna (palgaarvestus või muu valdkond) kontrollimiseks. Sellisel juhul on tal võimalik meie audiitoriga tööde täpne ulatus kokku leppida, tellimata selleks täielikku aastaaruande audiitorkontrolli. Audiitor esitab kokkulepitud toimingute tulemusena aruande oma tähelepanekute-soovituste kohta.

Äriseadustikust tulenevad toimingud

  • erikontroll
  • arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta
  • arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta
  • arvamus ühinemis- ja jagunemislepingule.

Due diligence 

Due diligence on ettevõtte põhjalik äri- , finants- ja juriidiline analüüs, mille tulemusena koostame üksikasjaliku ülevaateraporti.

Konsultatsioonid ja koolitused

Grant Thornton Baltic pakub konsultatsioone ja korraldab koolitusi finantsarvestuse teemadel.

Küsimuste korral palume pöörduda meie audiitorite meeskonna poole telefonil 626 0500 või kirjutada e-posti aadressil audit@ee.gt.com.

Saatke oma päring

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie audiitorteenuste võimalustest.