Raamatupidamise aastaaruande auditeerimine

Audiitorkontroll kuulub lahutamatult iga ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde – see aitab tagada klientide ja partnerite usalduse ning pakub väärtuslikku teavet juhtimisel. Audiitori valikul on tähtsateks kriteeriumiteks tema kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja kogemus.

Grant Thornton Balticu audiitorkontroll hõlmab IFRSi või Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFRS) alusel koostatud aruannete auditit. Meie audiitor hindab sõltumatu spetsialistina, kas ettevõtte juhtkonna koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandustegevust õigesti ja õiglaselt. Kinnitust raamatupidamisaruande õigsuse kohta kasutab küll eelkõige infotarbija väljastpoolt ettevõtet, aga samas pakume audiitorkontrolli raames ka juhtkonnale lisaväärtust. Nimelt anname auditi käigus tagasisidet nii leitud puuduste kohta kui soovitusi nende kõrvaldamiseks, samuti ettepanekuid arvestussüsteemi tõhustamiseks. Esitame olulisemad tähelepanekud ka kirjalikult. Teeme kontrolli käigus kindlaks riskikohad, mis võivad tekitada olulisi vigu aruandluses, ja pöörame oma auditis erilist tähelepanu just neile valdkondadele.

Audiitorkontroll on alati kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

2021-Hugo Oslula-Grant Thornton Baltic-350x350.pngKoostöö Mati Nõmmistega sai alguse juba üheksakümnendatel aastatel. Meie esimene ettevõte Cargobus oli edukalt käivitunud ja kohe oli SEBE alustamas. Otsustasime kaasata äride raamatupidamise ja finantsaruandluse ülesehitamisesse ning majandustegevuse auditeerimisse Mati Nõmmiste oma ettevõttega Rimess. Mati nõudlikkus ja täpsus meie asjade suhtes tekitasid usalduse ja veendumuse tema hinnangute õigsuses. Aeg on seda tõestanud ja loodame edasisele pikaajalisele koostööle.

Hugo Osula
Mootor Grupp ASi juhatuse esimees

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole veel audit. Ülevaatuse ulatus ja maht on tunduvalt väiksem kui auditi puhul, piirdudes peamiselt juhtkonna intervjueerimise ning analüüsidega. Seega ei anna ülevaatus kliendile nii suurt kindlust kui audit. Finantsaruandluse ülevaatus on alati kooskõlas rahvusvahelise standardiga.

Kokkuleppelised toimingud

Ettevõtte juhtkonnal või omanikul tekib vahel vajadus konkreetse aruandekirje (nõuded klientide vastu, müügitulu jne), finantsaruande (bilanss, kasumiaruanne) või arvestusvaldkonna (palgaarvestus või muu valdkond) kontrollimiseks. Sellisel juhul on tal võimalik meie audiitoriga tööde täpne ulatus kokku leppida, tellimata selleks täielikku aastaaruande audiitorkontrolli. Audiitor esitab kokkulepitud toimingute tulemusena aruande oma tähelepanekute-soovituste kohta.

Äriseadustikust tulenevad toimingud

  • erikontroll
  • arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta
  • arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta
  • arvamus ühinemis- ja jagunemislepingule.

Due diligence 

Due diligence on ettevõtte põhjalik äri- , finants- ja juriidiline analüüs, mille tulemusena koostame üksikasjaliku ülevaateraporti.

Konsultatsioonid ja koolitused

Grant Thornton Baltic pakub konsultatsioone ja korraldab koolitusi finantsarvestuse teemadel.

Saatke oma päring

Muud audiitorteenused

EL ja teiste riikide toetusfondidest rahastatavate projektide nõustamine ja auditeerimine

Projektide nõustamine, juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit, kuludokumentide audit, konsultatsioon.

Pakendiaudit

Millal on vaja läbi viia pakendiaudit?

Töövahendid

Auditi sujuvamaks ettevalmistamiseks leiate siit erinevaid kinnituskirjade vorme.

Auditikalkulaator

Raamatupidamiskohuslasele on teatud tegevus/finantsnäitajate ületamisel seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.

Klient kiidab
Priit Haldma, Estanc AS-i tegevjuht

Valisime Grant Thornton Balticu oma partneriks, sest soovime koostööd ettevõttega, kes annab nii kindlust kui ka loob täiendavat väärtust ettevõtte juhtimisotsuste tegemiseks. Lisaks usaldusväärsele ja professionaalse auditeerimisteenusele saan alati kindel olla Grant Thornton Balticu abile nii arvestus- kui ka juriidilistes ja riskijuhtimisalastes küsimustes. Me usume Estancis, et igal tasemel ärisuhted tähendavad eelkõige partnerlust ja Grant Thornton Baltic on selle kohta hea näide.

Klient kiidab
Kadri Kassmann, Hepsor OÜ pearaamatupidaja

Raamatupidajale ei ole midagi kindlamat kui koostööaldis, kaasamõtlev ja usaldusväärne audiitor. Hepsori lühike kogemus Grant Thornton Balticuga kinnitas, et vaatamata keerulisele olukorrale 2020. aastal, mil me kõik olime sunnitud töökorralduses suuri muudatusi tegema, leidsime me oma ootustele vastava partneri Grant Thornton Balticu näol.

Mart Nõmper
Partner, audiitorteenuste valdkonna juht, vandeaudiitor
Mart Nõmper asus Grant Thornton Balticus auditijuhina tööle 2019. aasta septembris. Mardil on pikaajaline kogemus nii vandeaudiitori kui ka juhina – enne meiega liitumist juhtis ta Rödl & Partner Audit OÜ-s auditivaldkonda.
Tutvuge Mart Nõmperi CV-ga
Mart Nõmper
Partner, audiitorteenuste valdkonna juht, vandeaudiitor
Mart Nõmper

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Tallinn, Eesti

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.