Vajate abi auditi koostamisega? Võtke ühendust ja saadame pakkumise. 

Saatke oma päring

 

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimine

Audiitorkontroll kuulub lahutamatult iga ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde – see aitab tagada klientide ja partnerite usalduse ning pakub väärtuslikku teavet juhtimisel. Audiitori valikul on tähtsateks kriteeriumiteks tema kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja kogemus.

Grant Thornton Balticu audiitorkontroll hõlmab IFRSi või Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) alusel koostatud aruannete auditit. Meie audiitor hindab sõltumatu spetsialistina, kas ettevõtte juhtkonna koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandustegevust õigesti ja õiglaselt. Kinnitust raamatupidamisaruande õigsuse kohta kasutab küll eelkõige infotarbija väljastpoolt ettevõtet, aga samas pakume audiitorkontrolli raames ka juhtkonnale lisaväärtust. Nimelt anname auditi käigus tagasisidet nii leitud puuduste kohta kui soovitusi nende kõrvaldamiseks, samuti ettepanekuid arvestussüsteemi tõhustamiseks. Esitame olulisemad tähelepanekud ka kirjalikult. Teeme kontrolli käigus kindlaks riskikohad, mis võivad tekitada olulisi vigu aruandluses, ja pöörame oma auditis erilist tähelepanu just neile valdkondadele.

Audiitorkontroll on alati kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega.

Meie audiitorite töö on hinnatud Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu (AJN) poolt kõrgeima rohelise tasemega!

KLIENT KIIDAB

2021-Hugo Oslula-Grant Thornton Baltic-350x350.pngKoostöö Mati Nõmmistega sai alguse juba üheksakümnendatel aastatel. Meie esimene ettevõte Cargobus oli edukalt käivitunud ja kohe oli SEBE alustamas. Otsustasime kaasata äride raamatupidamise ja finantsaruandluse ülesehitamisesse ning majandustegevuse auditeerimisse Mati Nõmmiste oma ettevõttega Rimess. Mati nõudlikkus ja täpsus meie asjade suhtes tekitasid usalduse ja veendumuse tema hinnangute õigsuses. Aeg on seda tõestanud ja loodame edasisele pikaajalisele koostööle.

Hugo Osula
Mootor Grupp ASi juhatuse esimees

Finantsaruandluse ülevaatus

Finantsaruandluse ülevaatus ei ole veel audit. Ülevaatuse ulatus ja maht on tunduvalt väiksem kui auditi puhul, piirdudes peamiselt juhtkonna intervjueerimise ning analüüsidega. Seega ei anna ülevaatus kliendile nii suurt kindlust kui audit. Finantsaruandluse ülevaatus on alati kooskõlas rahvusvahelise standardiga.

Kokkuleppelised toimingud

Ettevõtte juhtkonnal või omanikul tekib vahel vajadus konkreetse aruandekirje (nõuded klientide vastu, müügitulu jne), finantsaruande (bilanss, kasumiaruanne) või arvestusvaldkonna (palgaarvestus või muu valdkond) kontrollimiseks. Sellisel juhul on tal võimalik meie audiitoriga tööde täpne ulatus kokku leppida, tellimata selleks täielikku aastaaruande audiitorkontrolli. Audiitor esitab kokkulepitud toimingute tulemusena aruande oma tähelepanekute-soovituste kohta.

Äriseadustikust tulenevad toimingud

  • erikontroll
  • arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta
  • arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta
  • arvamus ühinemis- ja jagunemislepingule.

Due diligence 

Due diligence on ettevõtte põhjalik äri- , finants- ja juriidiline analüüs, mille tulemusena koostame üksikasjaliku ülevaateraporti.

Konsultatsioonid ja koolitused

Grant Thornton Baltic pakub konsultatsioone ja korraldab koolitusi finantsarvestuse teemadel.

Saatke oma päring

Muud audiitorteenused

Projektide auditeerimine

Nõustame ja auditeerime ELi ja teiste riikide toetusfondidest rahastatavaid projekte, sh teeme juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditeid.

Pakendiaudit

Teeme pakendiettevõtjatele pakendiauditeid, et anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.

Töövahendid

Auditi sujuvamaks ettevalmistamiseks leiate siit erinevaid kinnituskirjade vorme.

Auditikalkulaator

Kalkulaator annab vastuse, kas ettevõtte müügitulu, varade maht või töötajate arv ületavad piiri, mistõttu peate tellima ülevaatuse või auditi.

Klient kiidab

Priit Haldma, Estanc AS-i tegevjuht

Valisime Grant Thornton Balticu oma partneriks, sest soovime koostööd ettevõttega, kes annab nii kindlust kui ka loob täiendavat väärtust ettevõtte juhtimisotsuste tegemiseks. Lisaks usaldusväärsele ja professionaalse auditeerimisteenusele saan alati kindel olla Grant Thornton Balticu abile nii arvestus- kui ka juriidilistes ja riskijuhtimisalastes küsimustes. Me usume Estancis, et igal tasemel ärisuhted tähendavad eelkõige partnerlust ja Grant Thornton Baltic on selle kohta hea näide.

Klient kiidab

Kadri Kassmann, Hepsor OÜ pearaamatupidaja

Raamatupidajale ei ole midagi kindlamat kui koostööaldis, kaasamõtlev ja usaldusväärne audiitor. Hepsori lühike kogemus Grant Thornton Balticuga kinnitas, et vaatamata keerulisele olukorrale 2020. aastal, mil me kõik olime sunnitud töökorralduses suuri muudatusi tegema, leidsime me oma ootustele vastava partneri Grant Thornton Balticu näol.

rich text with image

Saime ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi sertifikaadi

Bureau Veritas väljastas novembris 2023 Grant Thornton Balticule ISO 27001:2022 sertifikaadi. See kinnitab, et meil tuvastatakse, hinnatakse ja juhitakse infosüsteemidega seonduvaid turvariske pidevalt ja nõuetele vastavalt.

Lugege lähemalt

Meie audiitorite töö sai Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu parima hinnangu!

Grant Thornton Balticu Eesti auditimeeskond sai Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu (AJN) tehtud korralises audiitorite kvaliteedikontrollis parima võimaliku hinnangu ehk nn rohelise taseme.

Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper selgitas: „AJN-i tunnustus Grant Thorntoni auditimeeskonnale on meile väga oluline. Oleme auditisektoris viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja kiire kasvu ajal kõrge kvaliteedi hoidmine on alati väljakutse. Oleme sellega hästi hakkama saanud!“

Lugege lähemalt

Mart Nõmper Grant Thornton Baltic
Partner, audiitorteenuste valdkonna juht, vandeaudiitor
Mart Nõmper

Tehtud tööd

aprill 2022

Aitasime järjekordse iduettevõtte börsile

Audiitorteenused

Grant Thornton Baltic andis Robuse börsilemineku ettevalmistamisse oma panuse, auditeerides ettevõtte finantsaruande.

Lugege lähemalt

veebruar 2022

Auditeerisime börsidebüüdi teinud Airoboti finantsaruande

Audiitorteenused

Meie audiitorid tegid finantsauditi tipptehnoloogilisi ventilatsiooniseadmeid tootvale ettevõttele Airobot Technologies.

Lugege lähemalt

jaanuar 2022

Aitasime kaasa Hepsori börsidebüüdile

Audiitorteenused

Grant Thornton Balticu enam kui kümneliikmeline sise- ja välisspetsialistide tiim aitas Hepsori börsile jõudmisele kaasa, auditeerides ettevõtte noteerimisprospektis esitatud IFRS-põhise finantsaruandluse.

Lugege lähemalt

jaanuar 2022

Hea töö sai väärilise tunnustuse

Audiitor- ja nõustamisteenused

Grant Thornton Balticu audiitorid auditeerisid avaliku huvi üksuse UPP Olaines OÜ konsolideerimisgrupi 2020. aasta IFRS aastaaruande.

Lugege lähemalt

detsember 2020

Amserv Grupp AS

Audiitorteenused ja nõustamine

Tegime kohustusliku finantsauditi Amserv Grupp AS-i konsolideerimisgrupis, kuhu kuulub Eestis ja Lätis mitu äriühingut.

Lugege lähemalt

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00

O
otame teid Finesti ärimaja
3. korrusel.
Sisenemine Rimi
pöörduksest vasakule jäävast
uksest, kus asuvad liftid või
parkimismaja kolmandalt
korruselt.

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.