article banner

Õiguslik staatus

Grant Thornton on kaubamärk, mille all Grant Thorntoni liikmesettevõtted pakuvad oma klientidele audiitor-, maksu- ja nõustamisteenuseid. Grant Thornton tähendab vastavalt kontekstile kas ühte või enamat liikmesettevõtet. „GTIL” tähendab ettevõtet Grant Thornton International Ltd. (GTIL).

Grant Thornton Baltic OÜ on GTIL-i liikmesettevõte. GTIL ja tema iga liikmesettevõte on eraldiseisev juriidiline isik. GTIL on mittetegutsev rahvusvaheline katusorganisatsioon, mis on asutatud Inglismaal ja Walesis tagatisega piiratud äriühinguna. GTIL ei osuta teenuseid enda nime all ega ka muul moel. Teenuseid osutavad liikmesettevõtted. GTIL ja tema liikmesettevõtted ei ole üksteise esindajad ega kohustuslased ning ei vastuta üksteise tegevuse või tegevusetuse eest.

Nimi „Grant Thornton”, Grant Thorntoni logo, kaasa arvatud Möbiuse sümbol/seade ja moto „Instinct for Growth” on GTIL-i kaubamärgid. Kõik autoriõigused, sealhulgas Grant Thorntoni logo autoriõigused, kuuluvad GTIL-ile ning kõik õigused on kaitstud.