Ettevõtted vajavad selgeid strateegiaid maksuefektiivseks piiriüleseks äritegevuseks

Äritegevus on tänapäeval paljuski piiriülene, mis tähendab, et nii siseriiklike kui ka välisriikide maksuregulatsioonide arengutega tuleb pidevalt kursis olla. Ettevõtted vajavad selgeid strateegiad, kuidas selle ülesandega toime tulla.

Grant Thornton Balticul on tänu rahvusvahelisele võrgustikule ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele, mis võimaldab kliendil vähendada maksuriske võõras maksukeskkonnas tegutsemisel.

 • piiriüleste tehingute (sh ühinemiste ja omandamiste) ja äritegevuse ümberasumise maksuriskide ning võimaluste analüüs
 • kohaliku ja välisriigi maksureeglite vastastikuse mõju mõistmine ning ärivajadusi arvestavate lahenduste väljapakkumine
 • optimaalse juriidilise struktuuri ja ettevõtlusvormi leidmine
 • abi piiriülese käibe- ja tulumaksu registreerimisel
 • efektiivsete ning nõuetekohaste maksuarvestuse põhimõtete väljatöötamine
 • piirüleselt töötavate isikute maksuarvestus.
Artikkel Miks ja kuidas viia äritegevus üle teise riiki? Lugege lähemalt

Nõustame välisinvestoritest kliente ka optimaalse ettevõtete grupistruktuuri ja ettevõtlusvormi leidmisel Eestis ja teistes Balti riikides.

Rahvusvahelise ettevõtlusega kaasnevad näiteks sellised teemad:

 • äritegevuse piiriülene ümberpaiknemine ehk struktureerimine
 • piirüleselt äritegevusega alustamine
 • hinnastamine ning rahastamine seotud üksuste vahel
 • kaudsed maksud
 • võtmeisikute lähetused ning piiriülene töötamine.

Maksusüsteemid on riigiti erinevad. Meie kogenud maksunõustajad aitavad mõista piiriülese äritegevusega kaasnevaid maksuriske ning järgida piiriülese aruandluse nõudeid, samuti ära tunda ning ellu rakendada kasutamata võimalusi.

Saatke oma päring