Iga aspekt siirdehindade strateegias tuleb planeerida ja dokumenteerida

Siirdehindade eeskirjad on igas riigis erinevad, kuid nende taustsüsteem on sama – OECD koostatud siirdehindade suunised. OECD juhendit on aga muudetud ja muudetakse ka edaspidi, mis tähendab, et uuenevad ka kohalikud õigusaktid ning halduspraktika.

Eesti puhul tasub märkida, et ettevõtjad, kes teevad tehinguid seotud osapooltega, näiteks samasse kontserni kuuluvate äriühingutega või ettevõtte omanikega seotud isikutega, peavad iga tehingu hinna turuväärtuse mõistlikus ulatuses tõendama, sh dokumenteerima. Tuleb arvestada, et efektiivne siirdehindade strateegia hõlmab kogu äritegevust, käsitledes väga paljusid aspekte toodete, teenuste, finantseerimise ja hindade kujundamisel. Seega on tähtis, et iga aspekt siirdehindade strateegias oleks hoolikalt planeeritud ja dokumenteeritud.

 

Artikkel Siirdehinna määramise üheksa sammu

Marko Rebane, juhtiv õigus- ja finantsnõustaja

Lugege lähemalt

Kuidas saame Teile kasulikud olla?

Grant Thornton Balticus teenindavad Teid nii meie maksu- ja õigusnõustamise spetsialistid kui ka finantsnõustajad, kes aitavad Teid kõigis siirdehindadega seotud küsimustes. Võtame enda peale ka suhtluse maksuhalduriga ja töötame välja maksuefektiivsed ning vähem riskantsed tehingute mudelid.

Kui Teie äritegevus toimub erinevates riikides, siis paneme kokku rahvusvahelise nõustajate meeskonna, kelle abiga leiame just Teile sobiva lahenduse.

  • isikutevaheliste tehingute maksuriskide analüüs ja nõustamine
  • siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  • võrdlusandmete analüüs
  • võrdlusandmete ajakohastamine
  • kliendi vajadusi arvestava ja nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  • lepingute koostamine
  • abi siirdehindade revisjonidega

Saatke oma päring