Iga aspekt siirdehindade strateegias tuleb planeerida ja dokumenteerida

Üksikasjalikud eeskirjad siirdehindade osas on riigiti erinevad, kuid nende taustsüsteem on sama – OECD siirdehindade suunised. OECD juhendit on aga muudetud ja muudetakse ka edaspidi, mis tähendab, et jooksvalt teisenevad ka kohalikud õigusaktid ning halduspraktika.

Eesti puhul tasub märkida, et osapooltel tuleb iga ettevõtetevahelise tehingu hinna turuväärtus mõistlikus ulatuses tõendada, sh dokumenteerida. Tuleb arvestada, et efektiivne siirdehindade strateegia haarab äritegevust tervikuna (käsitledes väga paljusid aspekte toodete, teenuste, finantseerimise ja hindade kujundamisel). Seega on tähtis, et iga aspekt siirdehindade strateegias oleks hoolikalt planeeritud ja dokumenteeritud.

Artikkel Siirdehindade dokumenteerimisega maksuriskid kontrolli alla Lugege lähemalt

Grant Thornton arendab pidevalt oma rahvusvahelise siirdehindade teenuseid ja koostööd teiste võrgustiku spetsialistidega. Me aitame kliente suhtlemisel maksuhalduriga. Lisaks aitavad meie siirdehindade spetsialistid välja töötada maksuefektiivseid ning vähem riskantsemaid tehingute mudeleid. Pakume ka õigusnõustamise teenust.

Grant Thorntoni siirdehindade projektides osalevad nii maksu-ja õigusnõustamise spetsialistid kui ka finantsnõustajad. Kaasame vajadusel välispartnereid, et aidata oma klientidel kontrollida siirdehindadest tulenevaid riske ja tagada nende õiguslik taust.

  • isikutevaheliste tehingute maksuriskide analüüs ning nõustamine
  • siirdehindade nõuetekohane dokumenteerimine
  • võrdlusandmete analüüs
  • võrdlusandmete ajakohastamine
  • kliendi vajadusi arvestava ning nõuetekohase hinnapoliitika väljatöötamine
  • lepingute koostamine
  • abi siirdehindade revisjonide osas.

Saatke oma päring