Grant Thornton Balticu maksunõustajad annavad klientidele nõu nii spetsiifilistes kui ka igapäevase äritegevusega seotud maksuküsimustes. 

Vajadusel nõustame klienti koostöös oma rahvusvahelise võrgustikuga, kuhu kuulub enam kui 5000 professionaalset maksunõustajat enam kui 135 riigis. Professionaalse maksunõustamisega loome keskkonna, kus klient saab paremini keskenduda oma põhitegevusele.

  • Meie maksukonsultandid  pakuvad selgeid ja konstruktiivseid lahendusi nii maksude planeerimisel kui ka maksustrateegiate kujundamisel, arvestades iga ettevõtte või üksikisiku eesmärke.
  • Nõustame nii era- kui ka avaliku sektori kliente tulumaksu, käibemaksu ja muude maksude küsimustes.
  • Anname oma hinnangu tehinguga kaasnevatele maksutagajärgedele, seda nii Eesti kui ka teiste riikide maksusüsteemide kontekstis.

Räägime lähemalt Teie ettevõtte vajadustest ja meie maksunõustamise teenuse võimalustest.

Saatke oma päring

KLIENT KIIDAB

Meie ettevõtte investeerimisportfell on väga mitmekesine nii varaklasside kui ka geograafilise ulatuse poolest. See aga tähendab, et kõikides maksustamisreeglites orienteerumine võib olla küllaltki keeruline.

Selleks, et investeeringute maksustamises oleks kõik nõuetekohaselt tehtud, valisime nõustajaks Grant Thornton Balticu. Nende maksutiim tunneb maksuvaldkonda peensusteni, sh oskavad nad nõu anda piiriüleste investeeringute korrektse maksustamise kohta.

Meie koostöö on olnud sujuv ja edukas. Hindan väga, et oleme alati saanud kiired ja asjalikud vastused nii lihtsamate küsimuste kui ka keerulisemate tehingute puhul.

Notorious OÜ on järgmise põlvkonna varahaldus- ja investeerimisühing, mille investeerimispartnerid on Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi. Investeerime globaalselt erinevatesse varaklassidesse, sealhulgas tehnoloogia- ja idufirmadesse, VC fondidesse, kinnisvarasse, reaal- ja krüptovaradesse.

Vallo Paal
Notorious OÜ juhatuse liige

Maksunõustamine

Ettevõtte tulumaks

Anname nõu kõigis ettevõtte maksustamisega seotud küsimustes

Käibemaks ja muud kaudsed maksud

Põhjalik info käibemaksu, aktsiisiide ja tollimaksude kohta nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil

Rahvusvaheline maksustamine

Ettevõtted vajavad selgeid strateegiaid maksuefektiivseks piiriüleseks äritegevuseks

Siirdehinnad

Iga aspekt siirdehindade strateegias tuleb planeerida ja dokumenteerida.

Tehingute maksustamine

Grant Thornton Balticu maksumeeskond saab Teid aidata järgnevate teemadega: riigisiseste ja piiriüleste tehingute nõustamine, ettevõtete ümberstruktureerimise nõustamine, refinantseerimise nõustamine.

Töötajate maksustamine piiriülesel tegutsemisel

Eesti ettevõtte töötaja välismaal ja välisettevõtte töötaja Eestis

Maksuriskide audit

Maksuaudit aitab diagnoosida ja piirata maksuriske. See on tõhus vahend maksukohustuste optimeerimiseks, pakkudes reaalseid võimalusi majandustulemuste parandamiseks.

Kliendi esindamine suhtluses maksuametiga

Ennetame maksuprobleeme ja tagame sujuva suhtluse maksuametiga.

Füüsilise isiku maksustamine

Nõustame eraisikuid füüsilise isiku tulu maksustamise küsimustes. Nõustame nii residente kui ka mitteresidente, vajadusel esindame klienti suhtluses Maksu- ja Tolliametiga, aitame varade restruktureerimisel, deklareerimisel jne.

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve on Grant Thornton Balticu partner ja üks staažikamaid töötajaid, kel täitus 2019. aastal meie juures 20. tööaasta. Kristjani kogemused ja teadmised maksu- ja ärinõustamises on muljetavaldavad. Tema roll on mõista meie klientide äritegevuses peituvaid maksuriske ning nende optimeerimise võimalusi. Samuti nõustab ta ettevõtte laienemise, erinevate restruktureerimiste ja strateegiliste tehingute maksuefektiivset läbiviimist.
Avage Kristjan Järve CV
Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00