Maksuaudit on maksuarvestuste õigsuse kontroll, et diagnoosida ja piirata maksuriske, mis tulenevad nõuete eiramisest. 

Hindame kogu äritegevuse väärtusahelat tervikuna ja vajadusel ka konkreetseid tegevuslõike või majanduslikke sündmusi.

  • eriotstarbeline maksuriski kontroll
  • hoolsusaudit (due diligence)

Maksuauditi täpse ulatuse määravad ühelt poolt kliendi ootused ja teisalt meie maksunõustajate soovitused. Näiteks müügitehingu maksuanalüüs (due diligence) viiakse üldreeglina läbi müüja soovil ja kulul. Teenus on mõeldud klientidele, kes tahavad müüa ettevõtet või selle osa, ning hõlmab müüja finants- ja maksumudelis sisalduvate maksueelduste ülevaadet. Koostame müügitehingu maksuanalüüsi raames aruande lõppostjale või võimalikele ostjatele.

Eriliigiliste maksuauditite tulemuseks on aruanne, mis sisaldab:

  • ülevaadet rikkumistest
  • ülevaadet aspektidest, mis võivad põhjustada maksuriske
  • maksukohustuse suuruse hindamist
  • soovitusi, mis aitavad vähendada või kõrvaldada maksuriske.

Erineva sihtotstarbega maksuauditeid viib läbi meie kogemustega maksu- ja õigusnõustajate ning vannutatud audiitorite meeskond, lähtudes spetsiaalsest metoodikast.

Tänapäeval on maksuhaldur märkimisväärselt suurendanud eriliigiliste kontrollide arvu. Kui arvestada maksukontrollide häirivat mõju igapäevasele äritegevusele, samuti tagasiulatuvalt määratud maksukohustuste maksuintressi kõrget määra, siis tasub pikalt revideerimata ettevõtetel kaaluda, kas ei oleks mõistlik tellida probleeme ennetav ning leevendav erikontroll nõustajatelt. Seda just konkreetse ärimudeli eripära ja valukohti arvestades.

Saatke oma päring

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve on Grant Thornton Balticu partner ja üks staažikamaid töötajaid, kel täitus 2019. aastal meie juures 20. tööaasta. Kristjani kogemused ja teadmised maksu- ja ärinõustamises on muljetavaldavad. Tema roll on mõista meie klientide äritegevuses peituvaid maksuriske ning nende optimeerimise võimalusi. Samuti nõustab ta ettevõtte laienemise, erinevate restruktureerimiste ja strateegiliste tehingute maksuefektiivset läbiviimist.
Avage Kristjan Järve CV
Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve