Rahavoo puudulik planeerimine ja kontroll on sageli ettevõtete ebaõnnestumise põhjus. Hea prognoosimine võib aidata äririske vähendada.

Hea äriplaan on ettevõtjale teejuhiks ja juhtimisvahendiks ning finantseerijatele ja potentsiaalsetele investoritele finantsotsuse langetamiseks vajalik infoallikas. Hästi koostatud ja läbimõeldud äriplaan on eduka äritegevuse alus, andes olulise eelise konkurentide ees.

Ettevõtja vajab äriplaani nii ettevõtlusega alustades kui ka tegutseva ettevõttena finantseerimist või refinantseerimist taotledes (nt laienemiseks, uue toote/teenuse turule toomiseks või investorite kaasamiseks). Kriisiajal (nt COVID-19) võib ettevõtjatel tekkida vajadus kasutada riigi toetusmeetmeid, et keerulised ajad üle elada. Ka toetuste taotlejatelt nõutakse põhjalikku ülevaadet ettevõtte olukorrast ja realistlikke finantsprognoose.

Saatke oma päring

Tehtud tööd Äriplaan ja finantsprognoosid: Milrem Robotics Type X Lugege lähemalt

Grant Thornton Balticu spetsialistid koostavad finantsprojektsioone, -prognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse. Teie äriprojektile tuginedes töötame välja rahvusvahelistele standarditele vastavaid äriplaane.

  • Äriplaan annab sisuka ülevaate Teie ärist ning kirjeldab äritegevuse spetsiifikat, arvestades strateegiat ja tegevusplaane, mille üheks osaks on ka võimaluste ja riskide analüüs.

  • Koostame äritegevuse, investeeringute, finantseerimise, rahavoo ja bilansi prognoose, mis annavad usaldusväärse ja realistliku ülevaate ettevõtte plaanidest.

  • Kirjeldame äriplaanis toodud eesmärkide saavutamise abinõusid, arvatavat nõudlust, kapitalivajadust, tootmise/teenuse osutamiseks kasutatavaid ressursse, investeeringute ja müügi strateegiaid, turustrateegiaid ning kavandatavat organisatsioonilist restruktureerimist.

  • Nõustame ja koordineerime suhtlust finantsasutustega ja/või investoritega.

Koostame äriplaani just Teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Põhjaliku ja väärtust loova äriplaani koostamise töögruppi kaasame lisaks äri- ja finantsnõustajatele ka kogenud maksu- ja õigusnõustajad. Vajadusel osalevad töögrupis ka raamatupidamise ja auditeerimise spetsialistid.