Hea äriplaan on ettevõtjale teejuhiks ja juhtimisvahendiks ning finantseerijatele ja potentsiaalsetele investoritele finantsotsuse langetamiseks vajalik infoallikas. Hästi koostatud ja läbimõeldud äriplaan on eduka äritegevuse alus, andes olulise eelise konkurentide ees.

Ettevõtja vajab äriplaani nii ettevõtlusega alustades kui ka tegutseva ettevõttena finantseerimist või refinantseerimist taotledes (nt laienemiseks, uue toote/teenuse turule toomiseks või investorite kaasamiseks). Kriisiajal (nt COVID-19) võib ettevõtjatel tekkida vajadus kasutada riigi toetusmeetmeid, et keerulised ajad üle elada. Ka toetuste taotlejatelt nõutakse põhjalikku ülevaadet ettevõtte olukorrast ja realistlikke finantsprognoose.

Saatke oma päring

Grant Thornton Balticu spetsialistid koostavad finantsprojektsioone, -prognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse. Teie äriprojektile tuginedes töötame välja rahvusvahelistele standarditele vastavaid äriplaane.

Äriplaani koostamine

Töö etapid

Töö etapid

Sisukas ent ülevaatlik
Sisukas ent ülevaatlik
Sisukas ent ülevaatlik
Äriplaan annab sisuka ülevaate Teie ärist ning kirjeldab äritegevuse spetsiifikat, arvestades strateegiat ja tegevusplaane, mille üheks osaks on ka võimaluste ja riskide analüüs.
Põhjalikud prognoosid
Põhjalikud prognoosid
Põhjalikud prognoosid
Koostöös juhtkonnaga koostame nii äri-, investeerimise- ja finantseerimistegevuse rahavoo kui ka bilansi prognoosid, mis annavad usaldusväärse ja realistliku ülevaate ettevõtte plaanidest.
Põhjalik analüüs
Põhjalik analüüs
Põhjalik analüüs
Kirjeldame äriplaanis toodud eesmärkide saavutamise abinõusid, arvatavat nõudlust, kapitalivajadust, tootmise/teenuse osutamiseks kasutatavaid ressursse, investeeringute ja müügi strateegiaid, turustrateegiaid ning kavandatavat organisatsioonilist restruktureerimist.
Läbirääkimised võimalike finantseerijatega
Läbirääkimised võimalike finantseerijatega
Läbirääkimised võimalike finantseerijatega
Nõustame ja koordineerime suhtlust finantsasutustega ja/või investoritega.

Koostame äriplaani just Teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Põhjaliku ja väärtust loova äriplaani koostamise töögruppi kaasame lisaks äri- ja finantsnõustajatele ka kogenud maksu- ja õigusnõustajad. Vajadusel osalevad töögrupis ka raamatupidamise ja auditeerimise spetsialistid.

Võtke meiega ühendust!

KLIENT KIIDAB

Professionaalne ja personaalne lähenemine

Grant Thornton Baltic tegi Kilingi-Nõmme Majandusühistule (Coop) finantsmudeli ja -prognoosi, mis oli aluseks Net Present Value (NPV) stsenaariumi analüüsile.

Olen rahul Grant Thornton Balticu finantsnõustamise tiimi professionaalse ja personaalse lähenemisega, mis väljendus nii pühendumuses meie äriliste eesmärkide süvatasandil mõistmisele kui ka numbrite keelde kandmisel. Grant Thorntoni spetsialistide koostatud NPV stsenaariumi analüüs oli meie jaoks määrava tähtsusega otsuse langetamisel ning oleme tänu nende analüüsile saanud parema ülevaate meie ettevõtte tulevikuväljavaadetest. 

Kilingi-Nõmme Majandusühistu sai alguse aastal 1911, mil loodi Saarde Majanduse Ühisus. Ühistu tegutseb Pärnumaal. Kilingi-Nõmme Majandusühistul on kokku 96 töötajat, 547 liiget ehk klientomanikku ja 9 kauplust, sh 3 Coop Konsumit, 1 Coop Ehituskeskus ja 5 Coop väikepoodi.

Leelo Allik, Kilingi-Nõmme Majandusühistu juhatuse liige

Äriplaan ja finantsprognoosid: Milrem Robotics Type X

Nõustasime Milrem Roboticsit investeeringute kaasamisel ja koostasime äriplaani koos finantsprognoosidega.
Äriplaani eesmärk oli anda potentsiaalsetele investoritele ülevaade Milrem Roboticsi tegevusest, Type X kontseptsioonist ja võimekusest, turupotentsiaalist ning tegevusplaanist tootmise alustamiseks. Samuti sisaldas see koostöös juhtkonnaga koostatud bilanssi, kasumiaruannet ja rahavooprognoose. Koostöös Milrem Roboticsi juhtkonnaga koostasime äriplaani, mida tutvustasime ühiselt potentsiaalsetele investoritele.
Milrem Robotics Type X
Type X on uudne sõjarobot, mis on mõõtmetelt sarnane jalaväe lahingumasinatele (nt Eestis kasutusel oleva jalaväe lahingumasinale CV90). Erinevalt jalaväe lahingumasinatest on Type X kergem, maastikul parema võimekusega ning hoiab inimesed lahingutsoonist kaugemal, sest tegemist on mehitamata ja autonoomse hübriidmasinaga. Esmase tegevusplaani kohaselt jõutakse Type X sõidutestideni 2020. aasta sügisel.
Lugege lähemalt