Pakume järgmisi teenuseid:

Juhtimiscoaching

Coaching on arengumeetod, mis aitab juhil analüüsida ja mõtestada nii tegevust, kogemusi kui ka ideid.

Coach lähtub alati kliendi valitud teemast, on kriitikavaba ja objektiivne ning ei suuna klienti. Coachi enda kogemus kliendi ärivaldkonnas ei ole oluline. Coach ei anna nõu – see on konsultantide ja mentorite töö. Coach töötab aktiivselt kliendi tõstatatud teemaga, kuulates, küsides, peegeldades ja suunates klienti mugavustsoonist välja tulema. Eesmärgistatud ja arendavas coachingus saavutatakse parim tulemus kuue kuni kaheksa sessiooni tulemusena pooleaastase perioodi jooksul.

Saatke oma päring

 

Meeskondlik coaching

Meeskondliku coachingu eesmärk on aidata meeskonnal analüüsida ja mõtestada nii kogemusi, ideid kui ka eesseisvaid väljakutseid ning saavutada coachingu-sessioonile seatud eesmärk.

Kombineerides küsimuste esitamist erinevate  grupitööde tehnikatega saavutab coach olukorra, kus „pall” on alati meeskonna käes. Coachkasutab HPT (High Performance Teamwork) mudeleid.

Coach lähtub alati meeskonna ja liidri tõstatatud teemadest ning loob päeva(de) tegevused ja ajakava vastavalt püstitatud eesmärkidele. Meeskondliku coachingu peamised tulemused on strateegiline vaade, tegevusplaan, visiooni, missioon või väärtuste kirjeldus, meeskondlikud kokkulepped jne.

Meeskond, kellega coach tegeleb, on tavaliselt juht ja tema otsesed alluvad. Teine variant võib olla ka pikemaajaline projektimeeskond, kellele on edu tagamiseks oluline struktureeritud ja süsteemne usalduslik koostöö.

Meeskonnaliikmete asendamine või lisamine coahingu töötubade ajaks ei anna lisaväärtust, vaid pigem halvendab tulemust, kuna neil puuduvad reaalse meeskonna liikmetega samaväärsed eesmärgid, seos ja rollid.

Meeskondlik coahing ei ole sobiv kahel juhul.

  • Meeskond ei ole tegelikult meeskond. Organisatsiooni eesmärgid on muutunud sedavõrd, et meeskonda kuuluvatel liikmetel ei saagi olla ühist eesmärki ja reaalset koostööd. Sellisel juhul on mõistlik enne reorganiseerida.
  • Koostöö puudumise põhjus on mõne meeskonnaliikme teadaolev suutmatus oma tööga toime tulla. Vastavad vestlused tuleb pidada ja lahendused leida enne coachingut.

Saatke oma päring

 

Liidri arengutugi

Personaalne  arengutugi on teenus, kus on kombineeritud nii coachingu põhitööriistad kui ka nõustamine ja juhendamine.

Koos kaardistatakse praegune olukord ja tulevikuvajadused (gap analysis) ning töötatakse välja liidri kompetentsidel põhinev arengukava.

Sagedasemad teemad on järgmised.

  • Juhi ettevalmistamine uueks ja senisest suuremat eneseteadlikkust ja liidrikompetentse nõudvaks rolliks.
  • Juht on asunud uuele ametikohale ning oluline on uus meeskond võimalikult kiiresti ja efektiivselt koos toimima saada.

Saatke oma päring

Inimeste ja organisatsioonikultuuri valdkonnas on meie väliseks koostööpartneriks Simple Minds OÜ.