Grant Thornton Balticu kogenud finantsnõustajad aitavad Teil hinnata, kas äriplaani kirja pandud eesmärkide saavutamise abinõud on asjakohased ja kui suurt kapitali selleks vajate.

Meie finantsnõustajad koostavad Teile ka põhjalikke finantsprognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse. Kõik see aitab Teil saada otsuste langetamiseks vajalikku infot ning parandada juhtimisotsuste kiirust ja kvaliteeti.

Saatke oma päring

Finantsnõustamine

Due diligence

Teeme hoolsusauditi ehk due diligence’i, et investorid saaksid enne planeeritud ostutehingut ettevõttest põhjalikku ülevaate.

Tehingute nõustamine

Nõustame Teid kõikides ostu- või müügitehingu protsessi olulistes aspektides.

Väärtuse hindamine

Hindame ettevõtte turuväärtust, varade väärtust ja teisi varagruppe rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel.

Registreeritud eraeksperdi teenused

Meie kogenud registreeritud eraekspet annab hinnanguid majandus- ja finantsalal.

Äriplaanid ja finantsprognoosid

Rahavoo puudulik planeerimine ja kontroll on sageli ebaõnnestumise põhjus. Aitame Teil koostada korralikke prognoose, et äririske vähendada.

Välise finantsjuhi teenus

Meie finantsjuhi teenus sobib igas suuruses ja kõikides majandusharudes tegutsevatele ettevõtetele. Pakume teenust klientidele vajalikus mahus ja kompetentsides.

Saneerimine

Meie kogenud saneerijad pakuvad võimalusi ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks ja likviidsuse taastamiseks, et edaspidi jätkusuutlikult majandada.

Restruktureerimine ja reorganiseerimine

Pakume individuaalseid terviklahendusi ettevõtete struktuuri korrastamisel.

Äriplaan ja finantsprognoosid: Milrem Robotics Type X

Nõustasime Milrem Roboticsit investeeringute kaasamisel ja koostasime äriplaani koos finantsprognoosidega.
Äriplaani eesmärk oli anda potentsiaalsetele investoritele ülevaade Milrem Roboticsi tegevusest, Type X kontseptsioonist ja võimekusest, turupotentsiaalist ning tegevusplaanist tootmise alustamiseks. Samuti sisaldas see koostöös juhtkonnaga koostatud bilanssi, kasumiaruannet ja rahavooprognoose. Koostöös Milrem Roboticsi juhtkonnaga koostasime äriplaani, mida tutvustasime ühiselt potentsiaalsetele investoritele.
Milrem Robotics Type X
Type X on uudne sõjarobot, mis on mõõtmetelt sarnane jalaväe lahingumasinatele (nt Eestis kasutusel oleva jalaväe lahingumasinale CV90). Erinevalt jalaväe lahingumasinatest on Type X kergem, maastikul parema võimekusega ning hoiab inimesed lahingutsoonist kaugemal, sest tegemist on mehitamata ja autonoomse hübriidmasinaga. Esmase tegevusplaani kohaselt jõutakse Type X sõidutestideni 2020. aasta sügisel.
Lugege lähemalt

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00

O
otame teid Finesti ärimaja
3. korrusel.
Sisenemine Rimi
pöörduksest vasakule jäävast
uksest, kus asuvad liftid või
parkimismaja kolmandalt
korruselt.