Grant Thornton Balticu kogenud finantsnõustajad aitavad Teil hinnata, kas äriplaani kirja pandud eesmärkide saavutamise abinõud on asjakohased ja kui suurt kapitali selleks vajate.

Meie finantsnõustajad koostavad Teile ka põhjalikke finantsprognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse. Kõik see aitab Teil saada otsuste langetamiseks vajalikku infot ning parandada juhtimisotsuste kiirust ja kvaliteeti.

Saatke oma päring

Finantsnõustamine

Due diligence

Hoolsusaudit ehk due diligence on oluline osa igast ostutehingust, aidates investoritel enne planeeritud tehingut vaadata lähemalt kõiki ettevõttega seonduvaid aspekte.

Tehingute nõustamine

Nõustame kliente kõikides tehingu protsessi olulistes aspektides.

Väärtuse hindamine

Grant Thornton Balticul on üle 20-aastane kogemus erinevate varagruppide väärtuse määramisel rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika alusel.

Kohtueksperdi teenused

Grant Thornton Balticus töötab kolm kogenud riiklikult tunnustatud kohtueksperti, kes on aastate jooksul andnud oma hinnangu väga paljudele projektidele.

Äriplaanid ja finantsprognoosid

Rahavoo puudulik planeerimine ja kontroll on sageli ettevõtete ebaõnnestumise põhjus. Hea prognoosimine võib aidata äririske vähendada.

Ärianalüütika ja finantsjuhtimine

Finantsaruanded sisaldavad hulgaliselt numbreid, mida analüüsides ja lahti mõtestades saab ettevõtte juhtkond leida arengu- ja kasvuvõimalusi.

Saneerimine

Ettevõtte saneerimine on erinevate abinõude rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.

Restruktureerimine ja reorganiseerimine

Pakume individuaalseid terviklahendusi ettevõtete struktuuri korrastamisel

Äriplaan ja finantsprognoosid: Milrem Robotics Type X

Nõustasime Milrem Roboticsit investeeringute kaasamisel ja koostasime äriplaani koos finantsprognoosidega.
Äriplaani eesmärk oli anda potentsiaalsetele investoritele ülevaade Milrem Roboticsi tegevusest, Type X kontseptsioonist ja võimekusest, turupotentsiaalist ning tegevusplaanist tootmise alustamiseks. Samuti sisaldas see koostöös juhtkonnaga koostatud bilanssi, kasumiaruannet ja rahavooprognoose. Koostöös Milrem Roboticsi juhtkonnaga koostasime äriplaani, mida tutvustasime ühiselt potentsiaalsetele investoritele.
Milrem Robotics Type X
Type X on uudne sõjarobot, mis on mõõtmetelt sarnane jalaväe lahingumasinatele (nt Eestis kasutusel oleva jalaväe lahingumasinale CV90). Erinevalt jalaväe lahingumasinatest on Type X kergem, maastikul parema võimekusega ning hoiab inimesed lahingutsoonist kaugemal, sest tegemist on mehitamata ja autonoomse hübriidmasinaga. Esmase tegevusplaani kohaselt jõutakse Type X sõidutestideni 2020. aasta sügisel.
Lugege lähemalt

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00