Kiiresti muutuvas maailmas on tark keskenduda sellele, mis meile lisaväärtust loob ja milles me oleme eksperdid. See tähendab, et tugiteenused on sageli mõistlik sisse osta.

Kes võivad vajada personaliteenuseid?

Personaliteenuste sisseostmise vajadus võib tekkida nii suurtel kui ka väikestel ettevõtetel. Väikefirmal võib täiskohaga personalijuhi palkamiseks ressursse nappida, samuti ei pruugi talle jaguda pidevalt tööd. Suurettevõttes võib aeg-ajalt vaja minna spetsiifilisi teadmisi – näiteks tööõiguses, või tuleb korraldada mahukat värbamiskampaaniat, milleks oma personalitöötajate nõust ja jõust jääb väheks. 

Grant Thornton Baltic pakub Teile võimalust osta personaliteenuseid sisse täpselt sellises mahus ja just selles töölõigus, mida Te parasjagu vajate. Pakume täisteenust, mis tähendab kogu personalijuhtimise valdkonna katmist: värbamine, personaliarvestus, dokumentatsioon, inimeste arendamine jpm. Samuti on võimalik sisse osta ainult mõnda teenust, näiteks värbamist või personalidokumentatsiooni vormistamist ja korrastamist.

Miks sisse osta, mitte ise teha?

Peamine põhjus on aja ja raha kokkuhoid ning võimalus keskenduda oma põhitegevusele. Tänapäevane personalijuhtimine nõuab nii põhjalikke teadmisi ja kogemusi valdkonnast kui ka rutiinsete administratiivsete tegevustega efektiivselt hakkama saamist. Viimane tähendab, et administratiivsed töölõigud tuleks võimalikult palju automatiseerida. Kõike seda ei pruugi ettevõttel olla võimalik või mõistlik endal nullist üles ehitada.

Ka väikeses mahus teenuse sisse ostmine annab väiksemale firmale võimaluse kaasata omale vajalikus valdkonnas professionaalne kogemustega spetsialist, kelle täiskoormusega oma ettevõttesse palgale võtmine pole otstarbekas ega mõistlik.

Võtke meiega ühendust!

Personaliteenused ja värbamine

Personaliotsing

Aitame Teie ettevõttes ametikohad täita kompetentsete ja pühendunud töötajatega, kes aitavad ellu viia ettevõtte strateegilisi eesmärke.

Värbamise tugiteenused

Tugiteenused aitavad välja selgitada kandidaatide vastavuse ettevõtte ootustele. Enamkasutatud tugiteenused on kandidaadi testimine ja hindamine.

Personalijuhtimise protsesside juurutamine

Võtame personalijuhtimisega seotud protsesside juhtimise ja käivitamise kas täielikult enda peale või oleme personalijuhile toetav ja nõuandev partner.

Personaliaudit

Kaardistame personalijuhtimise protsesside olukorra ja anname ülevaate, kuidas hinnata organisatsiooni tervist personalijuhtimise seisukohast.

Personalitöö dokumentatsioon

Toetame ettevõtteid personalitööga seotud dokumentatsiooni ja eri töökorralduse protsesside korrektse vormistamisega.

Personaliuuringud

Aitame teha eesmärgipäraseid ja kvaliteetselt koostatud personaliuuringuid. Analüüsime tulemusi ja toome välja järeldused.

Personalijuhi teenus

Pakume ettevõtetele nii ajutist kui ka püsivat/pikaajalist personalijuhi teenust.

Kristel Kleinot
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Kleinot