Kiiresti muutuvas maailmas on tark keskenduda sellele, mis meile lisaväärtust loob ja milles me oleme eksperdid. See tähendab, et tugiteenused on sageli mõistlik sisse osta.

Kes võivad vajada personaliteenuseid?

Personaliteenuste sisseostmise vajadus võib tekkida nii suurtel kui ka väikestel ettevõtetel. Väikefirmal võib täiskohaga personalijuhi palkamiseks ressursse nappida, samuti ei pruugi talle jaguda pidevalt tööd. Suurettevõttes võib aeg-ajalt vaja minna spetsiifilisi teadmisi – näiteks tööõiguses, või tuleb korraldada mahukat värbamiskampaaniat, milleks oma personalitöötajate nõust ja jõust jääb väheks. 

Grant Thornton Baltic pakub Teile võimalust osta personaliteenuseid sisse täpselt sellises mahus ja just selles töölõigus, mida Te parasjagu vajate. Pakume täisteenust, mis tähendab kogu personalijuhtimise valdkonna katmist: värbamine, personaliarvestus, dokumentatsioon, inimeste arendamine jpm. Samuti on võimalik sisse osta ainult mõnda teenust, näiteks värbamist või personalidokumentatsiooni vormistamist ja korrastamist.

Miks sisse osta, mitte ise teha?

Peamine põhjus on aja ja raha kokkuhoid ning võimalus keskenduda oma põhitegevusele. Tänapäevane personalijuhtimine nõuab nii põhjalikke teadmisi ja kogemusi valdkonnast kui ka rutiinsete administratiivsete tegevustega efektiivselt hakkama saamist. Viimane tähendab, et administratiivsed töölõigud tuleks võimalikult palju automatiseerida. Kõike seda ei pruugi ettevõttel olla võimalik või mõistlik endal nullist üles ehitada.

Ka väikeses mahus teenuse sisse ostmine annab väiksemale firmale võimaluse kaasata omale vajalikus valdkonnas professionaalne kogemustega spetsialist, kelle täiskoormusega oma ettevõttesse palgale võtmine pole otstarbekas ega mõistlik.

Võtke meiega ühendust!

Personaliteenused ja värbamine

Värbamisteenused ehk personaliotsing

Meie eesmärk on ettevõtte ametikohtade täitmine ettevõtte väärtusruumi jagavate, kompetentsete ja pühendunud töötajatega, kes oma tegevusega aitavad ellu viia ettevõtte strateegilisi eesmärke.

Värbamise tugiteenused

Tugiteenused aitavad välja selgitada kandidaatide vastavuse värbava ettevõtte ootustele. Enamkasutatud tugiteenused on kandidaadi testimine ja hindamine.

Personalijuhtimise protsesside juurutamine ettevõttes

Võtame personalijuhtimisega seotud protsesside juhtimise ja käivitamise kas täielikult enda peale või oleme personalijuhile toetav ning nõuandev partner vajalike protsesside käivitamisel organisatsioonis.

Personalijuhtimise protsesside analüüs ehk personaliaudit

Personaliauditi käigus kaardistame ettevõtte personalijuhtimise protsesside olukorra ja anname ülevaate, kuidas hinnata organisatsiooni n-ö tervist personalijuhtimise seisukohast.

Personalitööga seotud dokumentatsiooni ja töökorralduse alane nõustamine

Toetame ettevõtteid kogu personalitööga seotud dokumentatsiooni ja erinevate töökorralduse protsesside korrektse vormistamisega.

Personaliuuringute läbiviimine

Aitame läbi viia eesmärgipäraseid ja kvaliteetselt koostatud personaliuuringuid. Analüüsime tulemusi ning teeme kokkuvõtted ja toome välja järeldused.

Personalijuhi teenus

Pakume ettevõtetele nii ajutist kui ka püsivat/pikaajalist personalijuhi teenust, kui ettevõtte eelmine personalijuht on lahkunud ja uus ei ole veel ametis või pole veel mõttekas oma personalijuhti palgata.

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside juhtimine ning inimeste koolitamine, toetamine ja innustamine.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.