Olgu tegu ettevõtte omandamise, võõrandamise, refinantseerimise, ümberstruktureerimise, võlakirjade või aktsiate noteerimisega – igal tegevusel on maksutagajärjed.

Nende teadvustamine ning planeerimine vähendab tehingu riske ning annab tugevaid eeliseid läbirääkimistel.

Grant Thorntonil  on rahvusvaheline spetsialistide võrgustik, kes nõustab kliente tehingute ja ümberorganiseerimiste maksustamisel. Nii oleme teile abiks asjakohasel informatsioonil põhinevate otsuste langetamisel ning tehingute planeerimisel. Igal tehingul on oma taust ja eripära, lisaks sõltuvad meie pakutavad teenused kliendi konkreetsest ärihuvist.

Grant Thornton Balticu maksumeeskond saab Teid aidata järgnevate teemadega: 

  • riigisiseste ja piiriüleste tehingute nõustamine
  • ettevõtete ümberstruktureerimise nõustamine
  • refinantseerimise nõustamine

Saatke oma päring

Ühinemise ja omandamise tehingute korral oleme ostjale valmis moodustama meeskonna (ka rahvusvahelise), kes aitab teid kogu tehingu protsessi vältel. See teenus sisaldab muuhulgas: 

  • esialgset analüüsi (due diligence)
  • tuge ja osalemist läbirääkimistel
  • tehingujärgsete muudatuste sisseviimist.

 Nõustamisteenused müüjale hõlmavad näiteks:

  • müüdava ettevõtte maksupositsiooni ülevaadet, nõustamist ja ettepanekuid tehingu alternatiivsete struktuuride kohta
  • ettepanekuid maksuspetsiifiliste tingimuste sõnastamiseks ostu-müügitehingu dokumentides,
  • tuge ja osalemist läbirääkimistel,
  • tehingukulude maksuanalüüsi ja nõustamist maksukulu optimeerimisel seoses ettevõtte või selle osa võõrandamisega.

Saatke oma päring

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve