Raamatupidamiskohuslasele on teatud tegevus- või finantsnäitajate ületamisel seadusega ette nähtud kohustuslik audit või ülevaatus.

Audit on kohustuslik:

  • enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsile;
  • kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale;
  • AudS § 91 lg 4 / § 92 lg 2 toodud sihtasutusele ning äriühingule, milles riigil on otsustusõigus.

Lisainfo

Kui Teil on küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega