Lisaks ettevõtetele nõustame ka eraisikuid füüsilise isiku tulu maksustamise küsimustes. Nõustame nii residente kui ka mitteresidente, vajadusel esindame klienti suhtluses Maksu- ja Tolliametiga, aitame varade restruktureerimisel, deklareerimisel jne.

Kliendid küsivad nõu peamiselt järgmistel teemadel:

  • Varade müük ja restruktureerimine (sh kinnisvara, väärtpaberid, krüptovara)
  • Krüptotehingute klassifitseerimine ja deklareerimine
  • Investeerimisporftelli deklareerimine, k.a välismaised investeerimisporfellid, investeerimiskonto tehingud jm
  • Välismaa tulu deklareerimine, topeltmaksustamise kõrvaldamine
  • Piiriülese töötamise ning teise riiki kolimisega seonduv maksunõustamine
  • Omanikutulu maksustamine ja deklareerimine, sh dividendid välismaistest ettevõtetest, tulu välismaistest (maksutransparentsetest) isikuühendustest, omakapitali väljamaksed jm
  • Tööandja optsiooniprogrammi kaudu saadud väärtpaberitulu arvestamine ning deklareerimine

Saatke oma päring

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.