Ettevõtte saneerimine on erinevate abinõude rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.

Kui ettevõte on muutunud maksejõuetuks, kuid saab eeldada, et saneerimismeetmete rakendamise tulemusena saaks sellest jälle toimiv ja maksejõuline äri, aitab saneerimine üle ajutistest makseraskustest ja hoida ära pankroti.

Saneerimismenetluse algatamise eelduseks on nõuetekohane avaldus kohtule ning juhul kui ettevõtja on põhistanud, et tema maksejõuetuse tekkimine tulevikus on tõenäoline, ettevõtja vajab saneerimist ja ettevõtja jätkusuutlik majandamine on pärast saneerimist tõenäoliselt võimalik, algatab kohus saneerimismenetluse.

Kriisijuhtimine Ettevõtja plaan B: äri taas jalule saneerimise abil Lugege lähemalt

Saneerimismenetluse alguses aitame ettevõtjal koostada saneerimiskava, mille peavad kinnitama võlausaldajad ja/või kohus. Saneerimismenetluse käigus jälgib saneerimisnõustaja saneerimiskava täitmist ning annab sellest kohtule ja võlausaldajatele aru.

Kogemus annab kindlustunde

Grant Thornton Balticu nõustajad aitavad ettevõtjatel saneerimist läbi viia ning omavad kogemusi saneerimisnõustajatena ja ekspertidena.

Saneerimisnõustajateks on üldiselt vandeadvokaat, pankrotihaldur või audiitor ning saneerimisnõustaja ülesanne on:

  • teavitada võlausaldajat ja kohut erapooletult ning asjatundlikult ettevõtte majanduslikust olukorrast ja saneerimisvõimalustest,
  • nõustada ja abistada ettevõtjat saneerimismenetluse jooksul,
  • kontrollida võlausaldaja nõude õiguspärasust ja ettevõtja tehingute otstarbekust.

Nordnet AS saneerimine: edukas ajakriitiline lahendus

Meie kogemus

Grant Thornton Baltic Tehingu nõustamine ISS Eesti_cover_464x422px.png

Grant Thornton Balticu partner Artur Suits nõustas aastatel 2010-2014 saneerimisnõustajana logistikafirma Nordnet AS (täna Nordnet OÜ) saneerimist koostöös advokaadibürooga COBALT.

Logistikafirma Nordnet tegeleb jahutatud ja külmutatud toodete käitlemisega ning lao- ja logistikateenuse pakkumisega. Ettevõtte saneerimine viidi edukalt läbi saneerimiskavas ettenähtud ajast pea poole lühema ajaga.

Teisi tehtud töid