Finantsjuhtimine on ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohast võtmetähtsusega, samas ei ole mitme finantsspetsialisti töölevõtmine alati kõige tõhusam lähenemisviis. Samuti on üha keerulisem ja kulukam leida sobivaid talente, mistõttu võib finantsalaste ülesannete usaldamine paindlikele ja kogenud spetsialistidele olla mõistlik ning vajalik otsus. 

Meie finantsjuhid rakendavad Teie ettevõtte kasuks oma laialdasi teadmisi ja kogemusi, mis on kogunenud aastatepikkuse töö käigus erinevates tööstusharudes ja projektides. Grant Thornton Balticu pakutav finantsjuhi teenus sobib igas suuruses ja kõikides majandusharudes tegutsevatele organisatsioonidele. Meil on kompetents ja kogemus töötamaks eri arenguetapis ettevõtete ja organisatsioonidega, olgu siis tegemist kiirelt kasvava või hoopis tegevust ümberstruktureeriva ettevõttega. Saame võtta finantsjuhi kohustused enda peale ka ajutiselt või osalise töökoormusega, pakkudes Teile kulutasuvuse saavutamiseks vajalikku paindlikkust. See tähendab, et pakume Teile just neid kompetentse ja sellises mahus, nagu Teie ettevõte parasjagu vajab.

Me teeme seda järjepideva koostöö abil, tagades, et meie pakutavad teenused vastavad Teie vajadustele ning kasutavad Teie organisatsioonis olemasolevaid talente ja võimekust.

Meie meeskond on vastavalt vajadusele kättesaadav nii virtuaalselt kui ka füüsiliste kohtumiste kaudu kogu Eestis. Meie finantsspetsialistid abistavad mitmesuguste teenustega, sh:

 • Finantsprognooside, eelarvete ja stsenaariumite analüüs.
 • Rahavoo haldus ja optimeerimine.
 • Õigeaegse ja korrektse finantsaruandluse tagamine.
 • Finantsjuhtimine ja ettevõtte varade kontroll.
 • Omanike, asutajate ja tegevjuhtide otsuste tegemise tõhustamine finantsabivahendeid kasutades (tasuvusanalüüs, projektide kasumlikkus, hinnakujunduse optimeerimine, kasumimarginaali analüüs, ressursside optimeerimine).
 • Ülevaade kliendiportfellist ja klientide kasumlikkusest.
 • Osalemine koosolekutel, et olla kursis Teie organisatsiooni igapäevaeluga.
 • Tugi pankade ja muude huvirühmadega läbirääkimistel.

Saatke oma päring

Ärianalüütika

Meil on hea meel aidata Teil numbrite taha vaadata. Selleks pakume Teile ärianalüütikat ja finantsjuhtimist kombineeritud teenusena.

Väärt info otsuste langetamiseks ja juhtimisaruandluse automatiseerimiseks.

Ärianalüütika lahenduses kasutame tarkvara Tableau ja Microsoft Power BI, mis võimaldab andmeid visualiseerides ja analüüsides saada väärtuslikku informatsiooni äriliste otsuste langetamiseks. Tableau majutame enda juures ning andmeallikatena kasutame nii Teie raamatupidamise, kliendihalduse kui ka muid majandustarkvarasid.

Aruandlusele lisandub järjepidev finants- ja juhtimisalane nõustamine, mis aitab Teil parandada efektiivsust ja saavutada strateegilisi eesmärke.

Meie aruandluse lahendus võimaldab muu hulgas:

 • mõõta, jälgida ning prognoosida müügi- ja majandusnäitajaid
 • saada ülevaadet kliendiportfellist ning klientide kasumlikkusest
 • jälgida turunduskampaaniate efektiivsust
 • saada ülevaadet tuludest ja kuludest ning võrdlust eelarvega
 • koostada tulevikuprognoose ja jälgida nende täitumist
 • optimeerida protsesse ning äritegevust
 • tõsta ettevõtte efektiivsust

Saatke oma päring

Vajate abi ärianalüütika tehnoloogia kasutuselevõtmise ja integreerimisega oma ettevõttes?

Tutvuge ka meie digiteenuste valdkonna ärianalüütika teenusega